IBN
Закрыть
Gheorghe Viorel
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2024 - 1

Orașul Buzău între 1948 și 1960
Gheorghe Viorel
Comisia de Istorie a Oraşelor din România
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 9. 2024. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 10 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 3

Constatin Garoflid și viziunea sa asupra problemei agrare
Gheorghe Viorel
Comitetul Român pentru istoria și Filosofia Știinţei și Tehnicii
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Supl. nr. 1 , Nr. 1(S) / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 25 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orașele Vechiului Regat și timpul liber în secvențe memorialistice
Gheorghe Viorel
Comisia de Istorie a Oraşelor din România
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 8. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 23 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistematizarea zonei centrale a municipiului Buzău 1935–1968
Gheorghe Viorel
Comisia de Istorie a Oraşelor din România
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 13 April, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Alexandru Marghiloman și pasiunile sale
Gheorghe Viorel
Comitetul Român pentru istoria și Filosofia Știinţei și Tehnicii
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1(S) / 2022 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 7 May, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Din istoria patrimoniului municipiului Buzău
Gheorghe Viorel12
1 Comitetul Român pentru istoria și Filosofia Știinţei și Tehnicii,
2 Comisia de Istorie a Oraşelor din România
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 3 September, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Schița de sistematizare a orașului Buzău din 1949, un prim pas în mutilarea acestuia de către regimul comunista
Gheorghe Viorel
Comisia de Istorie a Oraşelor din România
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4. 2021. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The rural world of the Old Kingdom. Housing, food, clothing, superstitions
Gheorghe Viorel
Commission for the History of Towns in Romania
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Din patrimoniul istoric al municipiului Buzău
Gheorghe Viorel12
1 Comisia de Istorie a Oraşelor din România,
2 Comitetul Român pentru istoria și Filosofia Știinţei și Tehnicii
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9