IBN
Закрыть
Roman Ana Maria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 1. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1

2023 - 1

Analysis of the insurance and facilitation of the financial sustainability of the pension system in the Republic of Moldova
Roman Ana Maria , Spînu Ana
Free International University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Vol. 10, Nr. 2(20) / 2023 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 1 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Comparative aspects in financing of social insurance benefits in România and Republic of Moldova
Spînu Ana , Roman Ana Maria , Dogotari Ilie
Free International University of Moldova
Journal of Social Sciences
Vol. 5, Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Digitalizare, tehnologii și inovații în domeniul asigurărilor
Spînu Ana , Dogotari Ilie , Roman Ana Maria
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 1 July, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea securității populației prin sistemul de pensii al României
Roman Ana Maria , Spînu Ana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
Ediția 1. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-01-4.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remodelarea sistemului de asigurări sociale al României în contextul integrării în Uniunea Europeană
Spînu Ana , Roman Ana Maria , Dogotari Ilie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economica
Nr. 4(118) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 24 January, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere ale alinieri politicii sociale a româniei la standardele Uniunii Europene
Spînu Ana , Roman Ana Maria
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-62. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Social Benefits Expenses and their Financing in the Member States of the European Union
Roman Ana Maria
Free International University of Moldova
Analele Universităţii Ovidius, Seria: Ştiinţe Economice
Vol. 21, Nr. 2 / 2021 / ISSN 2393-3119 / ISSNe 2393-3127
Disponibil online 19 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Considerații generale privind evoluția cadrului legislativ și a modului de organizare a sistemului de asigurări sociale în România
Spînu Ana , Roman Ana Maria
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8