IBN
Закрыть
Vacarciuc Mihaela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2018 - 2

  Analiza achitării impozitului pe venit în rate – o strategie nechibzuită ce impune presiuni asupra consolidării fiscale a mediului de afaceri
Vacarciuc Mihaela , Colesnic Mariana , Mocanu Natalia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Том II. 2018. Комрат, Республика Молдова. .
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Analiza activității economico-financiare a întreprinderii agricole și rolul ei în dezvoltarea economiei naționale
Vacarciuc Mihaela
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tezele celei de-a 71-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
Ediția 71, T. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-64-283-5.
Disponibil online 20 January, 2022. Descarcări-113. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

  Finanţarea întreprinderilor agricole de către băncile comerciale
Vacarciuc Mihaela
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tezele celei de-a 70-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-64-283-5..
Disponibil online 19 January, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3