IBN
Закрыть
Nastasă Anca-Mihaela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 1

Dimensiuni manageriale ale proiectelor de intervenție educațională
Nastasă Anca-Mihaela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(135) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 November, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Managementul proiectelor educaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar
Cebanu (Slutu) Lilia1 , Nastasă Anca-Mihaela2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-52. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managerul de proiect – competențe și roluri specifice
Nastasă Anca-Mihaela12
1 Grădiniţa Roza Venerini, Bacău ,
2 Colegiul Naţional „Ferdinand I”, Bacău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-81. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Managementul proiectelor educaționale la nivelul învățământului preuniversitar
Nastasă Anca-Mihaela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul managerial în domeniul proiectelor educaționale
Nastasă Anca-Mihaela12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Colegiul Naţional „Ferdinand I”, Bacău
Management educațional la nivel european.Volum internațional de studii de specialitate în domeniul managementului educațional
Ediția 2. 2020. Bacău. .
Disponibil online 26 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Aspecte ale managementului proiectelor de intervenție educațională
Nastasă Anca-Mihaela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanisticeAnalele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectele de interveţie educaţională – modalităţi eficiente de creştere a calităţii actului educativ
Nastasă Anca-Mihaela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-31. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectele educaţionale în sprijinul dezvoltării resurselor umane o provocare în epoca transformărilor prin care trece societatea modernă
Cojocaru Victoria1 , Nastasă Anca-Mihaela2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Grădiniţa Roza Venerini, Bacău
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul superior: clasic versus modern
Vol. II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-290-8.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-87. Vizualizări-1127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8