IBN
Закрыть
Davidescu Liliana Maria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2022 - 3

Abordări de dezvoltare a competențelor sociale la copiii de vârstă preșcolară (5-6 ani)
Petrovschi Nina , Davidescu Liliana Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educația de calitate în contextul provocărilor societale
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-638-7.
Disponibil online 2 May, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte determinative ale nivelului de dezvoltare socială a preșcolarilor de 5-6 ani
Davidescu Liliana Maria1 , Petrovschi Nina2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-34. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul familiei în dezvoltarea socială a preșcolarilor de 5-6 ani
Petrovschi Nina1 , Davidescu Liliana Maria2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 1(73) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 April, 2022. Descarcări-58. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Influiența dezvoltării sociale la preșcolarii de 5-6 ani din perspectivă psihopedagogică
Petrovschi Nina1 , Davidescu Liliana Maria2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-952-1.
Disponibil online 8 February, 2022. Descarcări-29. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul factorilor educaționali în dezvoltarea abilităților sociale la preșolarii de 5-6 ani
Petrovschi Nina1 , Davidescu Liliana Maria2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-32. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Educația – factor al dezvoltării sociale a copilului preșcolar
Davidescu Liliana Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanisticeAnalele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-54. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6