IBN
Закрыть
Vitiuc Alexandru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 4

Formarea instrumentelor bas în perioada anilor 1910 – începutul anilor 1950
Vitiuc Alexandru
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-202-0.
Disponibil online 24 January, 2024. Descarcări-8. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Violonul de bas (viola da gamba) — predecesor al contrabasului
Vitiuc Alexandru
Приднестровский высший музыкальный колледж им. А.Г. Рубинштейна, Тирасполь
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-68-486-6.
Disponibil online 22 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности исполнительского стиля бас-гитариста Пола Mаккартни (на примере произведений)
Vitiuc Alexandru
Institutul de Stat al Artelor Anton Rubinstein din Tiraspol
Intertext
Nr. 1(61) / 2023 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 8 December, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование медиаторной техники на бас-гитаре: некоторые аспекты
Витюк Александр
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(44) / 2023 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 18 February, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Роль видеошкол для бас-гитары в современном музыкальном образовании
Витюк Александр
Приднестровский институт искусств, Тирасполь
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-176-4.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние контрабасовой виолы на формирование контрабаса и его разновидностей
Витюк Александр
Приднестровский высший музыкальный колледж им. А.Г. Рубинштейна, Тирасполь
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-68-465-1.
Disponibil online 31 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль видеошкол для бас-гитары в современном музыкальном образовании
Витюк Александр
Приднестровский институт искусств, Тирасполь
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleTezele comunicărilor
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Continuum Джако Пасториуса для бас-гитары: замысел, композиционные особенности, специфика выразительных средств
Витюк Александр
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(40) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 7 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Improving the design features of the bass guitar (1950s – to the present day)
Vitiuc Alexandru
Academy of Music, Theater and Fine Arts
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(39) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 19 July, 2021. Descarcări-34. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К проблеме изучения прототипов классической гитары
Витюк Александр
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(41) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 18 March, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Синтез техник игры на бас-гитаре в исполнительской практике (середина 1980-х годов – начало XXI века)
Витюк Александр
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(48) / 2021 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Бас-гитара как один из этапов эволюции семейства хордофонных инструментов
Витюк Александр
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 3(36). 2020. Washington, USA . ISBN 979-1-293-10109-3.
Disponibil online 4 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние первых прототипов цельнокорпусных электрогитар на современное гитаростроительство
Витюк Александр
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-6-6.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Предпосылки появления электрических басовых инструментов
Vitiuc Alexandru
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль Лео Фендера в создании бас-гитары
Vitiuc Alexandru
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15