IBN
Закрыть
Ciobanu Valeria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2021 - 2

Educarea spiritului antreprenorial la viitorii specialiști
Ciobanu Valeria
Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici”, mun. Chişinău
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-916-3.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul pandemiei COVID-19 asupra sistemului educaţional
Ciobanu Valeria
Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici”, mun. Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(126) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 July, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Dezvoltarea spiritului antreprenorial – premisă pentru integrarea socială a tinerilor
Ciobanu Valeria
Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici”, mun. Chişinău
Cunoașterea - suport al integrării sociale
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-1-5.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul pandemiei „COVID-19” asupra sistemului educațional
Ciobanu Valeria
Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici”, mun. Chişinău
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-0-8.
Disponibil online 21 February, 2021. Descarcări-191. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Influenţa stilurilor de comunicare manageriala asupra rezolvarii conflictelor în instituţiile de învaţamânt
Ciobanu Valeria
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: Ştiinţe sociale, juridice și economice
2018. Chişinău, 2018. .
Disponibil online 3 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Influenţa stilului de comunicare asupra satisfacţiei maritale în familiile tinere fără copii
Ciobanu Valeria
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe umanistice Științe sociale
2016. Chişinău, 2016. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-63. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6