IBN
Закрыть
Cojocaru Stela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 6

Aspecte evaluative și asociative a formei plastice
Cojocaru Stela
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(57-58) / 2021 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 23 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele corelaţiei sinestezice ale picturii cu literatura și muzica
Florea Eleonora1 , Cojocaru Stela2
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(38) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele psihologice ale desenului ca metodă proiectivă de autocunoaștere
Cojocaru Stela
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-560-1.
Disponibil online 1 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele psihologice ale desenului la adulți și copii
Cojocaru Stela
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan: realizări, provocări, perspective
2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3470-8-2.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valenţe semiotice și asociativ-simbolice ale formei în pictură
Cojocaru Stela
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(41) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 21 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențele semiotice și asociativ-simbolice ale formei în pictură
Cojocaru Stela
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Aportul semiotic al semnului plastic în imaginea artistică picturală
Cojocaru Stela
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale corelației sinestezice ale picturii cu litertatura și muzica
Florea Eleonora1 , Cojocaru Stela2
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele tipologice asociativ semnificative ale semnului plastic în pictură
Cojocaru Stela
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepții și prezențe arhetipale în pictură
Cojocaru Stela
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(53-54) / 2020 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structured semiotic aspects of associative composition
Cojocaru Stela
Free International University of Moldova
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 3(39). 2020. Manchester, Great Britain . ISBN 978-0-216-01072-7.
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Abordarea gȃndirii asociative ȋn pictură
Florea Eleonora , Cojocaru Stela
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 3-4(51-52) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 8 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12