IBN
Закрыть
Carpenco Ecaterina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Google Scholar ID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 6
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 9
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2023 - 4

Ang1 immunoexpression vs vascular profile in chorio-villous germinative status in early term compromised pregnancies
David Valeriu12 , Fulga Veaceslav1 , Petrovich Virgil21 , Carpenco Ecaterina1 , Şaptefraţi Lilian1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(66) / 2023 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 27 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ang2 immunoexpression vs vascular profile in chorio-villous germinative status in early term compromised pregnancies
Carpenco Ecaterina1 , Fulga Veaceslav1 , Şaptefraţi Lilian1 , Siniţîna Lilia12 , David Valeriu21
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(66) / 2023 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 27 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of diabetes mellitus on blood vessels amount in case of breast cancer
Foca Ecaterina1 , Brînza Dumitru2 , Portnoi Elena2 , Carpenco Ecaterina1 , David Valeriu1 , Şaptefraţi Lilian1 , Fulga Veaceslav1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Oncology
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Vol. 10, Nr. 1 / 2023 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The profile of villous chorion vascularization in primary placental insufficiency
David Valeriu1 , Petrovich Virgil12 , Siniţîna Lilia12 , Carpenco Ecaterina1 , Foca Ecaterina1 , Fulga Veaceslav1 , Şaptefraţi Lilian1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Vol. 10, Nr. 4 / 2023 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 9

Conținutul seric de sEng în sarcini uterine cu debut clinic de sarcini dereglate în termen precoce
David Valeriu12 , Petrovici Virgil12 , Pantea Valeriana1 , Carpenco Ecaterina1 , Şaptefraţi Lilian1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conținutul seric de sVegfr1 în sarcini uterine compromise în termen precoce
David Valeriu12 , Petrovici Virgil12 , Carpenco Ecaterina1 , Pantea Valeriana1 , Fulga Veaceslav1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea expresiei p53 în sarcinile uterine dereglate în termen precoce cu profil hidatiform molar
Globa Tatiana1 , Петрович Виржил12 , Şaptefraţi Lilian1 , Carpenco Ecaterina1 , David Valeriu12
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Центр матери и ребенка
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea expresiei P57 în sarcinile dereglate precoce cu statut molar vs celor non-molare
David Valeriu , Petrovici Virgil , Şaptefraţi Lilian , Carpenco Ecaterina , Franț Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanțăCulegere de postere electronice
2022. Chişinău. .
Disponibil online 7 June, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of Ki67 proliferative marker expression in trophoblastic disease
Carpenco Ecaterina , Petrovich Virgil , Siniţîna Lilia , Fulga Veaceslav , David Valeriu
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of p53 expression in hydatidiform mole
Globa Tatiana , Petrovich Virgil , Şaptefraţi Lilian , Carpenco Ecaterina , David Valeriu
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of p57 expression in early disordered pregnancies with molar status vs non- molar ones
David Valeriu12 , Petrovich Virgil21 , Şaptefraţi Lilian1 , Fulga Veaceslav1 , Carpenco Ecaterina1 , Franț Elena1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(65) / 2022 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 30 January, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of p57 expression in early term disturbed pregnancies with molar vs non-molar status
David Valeriu , Petrovich Virgil , Şaptefraţi Lilian , Carpenco Ecaterina , Franț Elena
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The expression of Ki-67 marker in the hydatidiform mole
Carpenco Ecaterina1 , Petrovich Virgil12 , Siniţîna Lilia12 , Fulga Veaceslav12 , David Valeriu12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(65) / 2022 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 30 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Mast cells in luminal vs non-luminal breast cancers
Carpenco Ecaterina , Fulga Veaceslav , David Valeriu , Foca Ecaterina , Şaptefraţi Lilian
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 4(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 21 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mast cells in luminal VS non-luminal breast cancers
Carpenco Ecaterina1 , David Valeriu1 , Foca Ecaterina1 , Şaptefraţi Lilian1 , Raica Marius2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Victor Babes University of Medicine and Pharmacy, Timişoara
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peculiarities of morphopathological diagnosis pf skin mucinosis in chiildren
David Valeriu12 , Petrovich Virgil21 , Siniţîna Lilia12 , Samciuc Stefan2 , Carpenco Ecaterina1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Moldavian Journal of Pediatric Surgery
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-3210 / ISSNe 2587-3229
Disponibil online 19 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Evaluarea incidenței morbidității conceptului fetal în sarcină dereglată la termen mic
David Valeriu1 , Petrovici Virgil2 , Siniţîna Lilia2 , Grecichina Ecaterina1 , Carpenco Ecaterina1 , Cotruță Ana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(88) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lymphatic vessel density and its implications in breast cancer
Carpenco Ecaterina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile limfangiogenezei în subtipurile moleculare de carcinoame mamare: studiu experimental
Carpenco Ecaterina , Fulga Veaceslav , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 4(25) / 2020 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-1404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proteina S100 în subtipurile moleculare de cancer mamar
Carpenco Ecaterina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S100 protein in molecular subtypes of breast cancer
Carpenco Ecaterina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 5(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subtipurile moleculare dezvoltate de carcinomul mamar lobular invaziv
Fulga Veaceslav , Carpenco Ecaterina , David Valeriu , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Actual issues of morphology
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-57-281-1.
Disponibil online 18 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of mast cells on tumor lymphatic vessels in breast cancer
Carpenco Ecaterina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Actual issues of morphology
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-57-281-1.
Disponibil online 18 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

A rare sweat gland tumour- Immunohistochemical features
Prodea Mihaela Cristina1 , Şandru Florica2 , Carpenco Ecaterina3 , Gaje Puşa Nela1 , Ceausu Amalia-Raluca1 , Horhat Ioana Delia1 , Mederle Narcisa4 , Mederle Ovidiu Alexandru1
1 Victor Babes University of Medicine and Pharmacy, Timişoara,
2 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davilla”, Bucharest,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
4 Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine King Michael I of Romania
Revista de Chimie
Nr. 5(70) / 2019 / ISSN 0034-7752
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mast cells as an indicator and prognostic marker in molecular subtypes of breast cancer
Carpenco Ecaterina1 , Ceausu Amalia-Raluca2 , Cimpean Anca-Maria2 , Gaje Puşa Nela2 , Şaptefraţi Lilian1 , Fulga Veaceslav1 , David Valeriu1 , Raica Marius2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Victor Babes University of Medicine and Pharmacy, Timişoara
In Vivo
Nr. 3(33) / 2019 / ISSN 0258-851X
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-906
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The key players of tumor microenvironment and their role in breast cancer
Carpenco Ecaterina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 3(62) / 2019 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 18 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-799
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tumor associated macrophages in breast cancer
Carpenco Ecaterina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(62) / 2019 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 13 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 27 of 27