IBN
Закрыть
Rjashchenko Viktoriia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1

2018 - 2

Methods ant tools for innovation development management of cooperatives
Markina Iryna1 , Zhivitere Маrga2 , Rjashchenko Viktoriia3 , Aranchiy Valentyna1
1 Poltava State Agrarian Academy,
2 Ventspils University College,
3 ISMA University of Applied Sciences, Riga
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3272-5-1.
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reengineering of business processes at enterprises
Markina Iryna1 , Rjashchenko Viktoriia2 , Syomych Mykola1
1 Poltava State Agrarian Academy,
2 ISMA University of Applied Sciences, Riga
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2(10) / 2018 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 15 January, 2019. Descarcări-28. Vizualizări-1354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 2 of 2