IBN
Закрыть
Ţâu Nicolae
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(5)
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 45. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
Teze/Rezumate în culegeri - 1. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 9
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 11
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 19
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 2

General considerations regarding the economic diplomacy
Ţâu Nicolae
Moldova State University
Diplomația economică a Uniunii Europene în condițiile actuale ale globalizării
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-585-2.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of Brexit on development of the European Union
Ţâu Nicolae
Moldova State University
Teoria și practica administrării publice
Ediția 27. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-698-9.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Impactul Brexit asupra relațiilor Republicii Moldova cu UE
Ţâu Nicolae
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Abordarea teoretică a mediului internațional de afaceri
Ţâu Nicolae1 , Sharfeldin Ibrahim-Mustafa-Mohammedelkhatim2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul diplomației economice asupra arhitecturii relațiilor internaționale contemporane
Ţâu Nicolae
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologia și efectele sancțiunilor economice asupra comerțului exterior
Ţâu Nicolae1 , Antoci Natalia2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(112) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Brexit - retragerea Regatului Unit din UE
Ţâu Nicolae
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-40. Vizualizări-1022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mеcanisme şi practici privind promovarea imaginii statului realizate de misiunile diplomatice ale Republicii Moldova
Ţâu Nicolae
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-42. Vizualizări-989
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Aspecte teoretice privind riscul și incertitudinea în deciziile economice
Ţâu Nicolae
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile economice internaţionale: teorii şi politici
Ţâu Nicolae
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-58. Vizualizări-862
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Brexit consequences for United Kingdom’s trade
Ţâu Nicolae1 , Burunciuc Mihai2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2018 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 6 December, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumentele şi beneficiile programului „Parteneriat pentru Pace” pentru Republica Moldova
Ţâu Nicolae , Ursu Valerian
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(97) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul diplomației economice în promovarea relațiilor economice internaționale
Ţâu Nicolae
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-816
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Состояние туристической индустрии молдовы в условиях действия современных механизмов стратегического управления
Цыу Николае , Кротенко Ирина
Молдавская экономическая академия
EcoSoEn
Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 7 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Efficiency of technology and research / development in the contemporary world
Ţâu Nicolae
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Human And Cultural Business Environment In International Business
Ţâu Nicolae1 , Sharfeldin Ibrahim-Mustafa-Mohammedelkhatim2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Free International University of Moldova
Fostering Knowledge Triangle in Moldova
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3129-7-4.
Disponibil online 5 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Human Environment and Cultural Influence on the Development of International Business  
Ţâu Nicolae1 , Sharfeldin Ibrahim-Mustafa-Mohammedelkhatim2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Free International University of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(3) / 2017 / ISSN 1857-436X / ISSNe 2537-6179
Disponibil online 4 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-861
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internationalization of economic activities and government’s involvement in the market economy
Ţâu Nicolae
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-30. Vizualizări-1075
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Globalization, contemporary problems and tendencies of international business development
Ţâu Nicolae
Academy of Economic Studies of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-1488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul relaţiilor economice internaţionale asupra integrării economice europene
Ţâu Nicolae
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-836-9.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-827
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Analysis of deposits in the banking system of the Republic of Moldova
Ţâu Nicolae , Cernabilschi Diana
Free International University of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 17 May, 2016. Descarcări-29. Vizualizări-1105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invenţiea, inovarea şi difuziea în progresul tehnologic
Ţâu Nicolae
Academia de Studii Economice din Moldova
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.45. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-276-7.
Disponibil online 23 March, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la monografia “Particularitaţile regionale ale gestiunii corporative în România”
Ţâu Nicolae
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 17 October, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technology, R&D and efficiency in the contemporary world
Ţâu Nicolae
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2015. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-714-0.
Disponibil online 5 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of invention, innovation and diffusion in technological change
Ţâu Nicolae
Free International University of Moldova
Studii Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 10 October, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visions of the European Union directive on deposit guarantee schemes
Ţâu Nicolae , Cernabilschi Diana
Free International University of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 November, 2015. Descarcări-15. Vizualizări-1268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 6

A V I Z Economie mondială şi migraţia economică, autori A. Gribincea, L. Golovataia, G. Brovca, Chişinău, IRIM, 2014
Ţâu Nicolae
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-879
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECENZIE asupra monografiei „Managementul sistemului naţional de cercetare-dezvoltare: între globalizare şi provincializare”, elaborată de Gheorghe CUCIUREANU
Ţâu Nicolae
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 22 October, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la Manualul „International Economic Relations”.
Ţâu Nicolae
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilitatea socială a organizaţiilor de tip IMM în contextul globalizării
Ţâu Nicolae , Crețoiu Raluca-Ionela
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 24 October, 2016. Descarcări-35. Vizualizări-835
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul diplomaţiei economice în promovarea comerţului exterior
Ţâu Nicolae
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(11) / 2014 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 6 October, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-1600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul diplomaţiei economice în promovarea comerţului exterior.
Ţâu Nicolae
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 22 October, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Evolution of the international relations theory
Ţâu Nicolae
Free International University of Moldova
Studii Economice
Nr. 3-4 / 2013 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 25 October, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul relaţiilor economice internaţionale asupra integrării economice europene
Ţâu Nicolae
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 17 October, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul întocmirii şi prezentării situaţiilor financiare
Meruţa Alexandrina1 , Ţâu Nicolae1 , Hurloiu Ion Iulian12
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea Danubius, Galaţi, România
Studii Economice
Nr. 1-2 / 2013 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 27 October, 2016. Descarcări-179. Vizualizări-1094
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la monografia „Fluxurile financiar-monetare: libertatea economiei şi intervenţia statului”
Ţâu Nicolae
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 October, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la monografia „Rolul corporaţiilor transnaţionale în procesele de integrare economică”
Ţâu Nicolae
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economica
Nr. 3(85) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Dezvoltarea economiei mondiale in perioada postcriză
Ţâu Nicolae
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 13 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 23 October, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul activităţilor de prevenire şi combatere a fraudelor fiscal la nivel internaţional. Monografie Chişînău
Ţâu Nicolae1 , Ulian Galina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 12 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 2 November, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monografia ”Eficientizarea comerţului exterior al Republicii Moldova”. –Chişinău
Ţâu Nicolae1 , Chistruga Boris2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 13 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 27 October, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-856
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technological advance: invention, innovation and diffusion
Ţâu Nicolae
Free International University of Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 12 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 2 November, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-882
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Estimarea previziunilor în economia naţionalã prin abordãri matematice
Ţâu Nicolae , Mazilu (Doman) Clara
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Economice
Nr. 1-2 / 2010 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-816
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul misiunilor diplomatice în promovarea comerţului exterior la nivel interstatal
Ţâu Nicolae
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 29 October, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The competitive advantage of moldova’s wine industry at the foreign market
Ţâu Nicolae
Free International University of Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(3) / 2010 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 11 October, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-2157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 6

Convergenţa ţărilor în tranziţie
Ţâu Nicolae
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 8 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 14 December, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migraţie, creştere, angajare şi reducere a sărăciei în Republica Moldova
Ţâu Nicolae
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Republica Moldova: provocările migraţiei
Chișinău: Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 2009. ISBN 978-9975-67-744-8.
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migraţie, creştere, angajare şi reducerea sărăciei în Republica Moldova
Ţâu Nicolae
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 8 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 15 December, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prerogativele industriei vinului privind asigurarea avantajului competitiv al Republicii Moldova pe pieţele externe
Ţâu Nicolae
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economica
Nr. 5(69) / 2009 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul diplomaţiei economice în promovarea relaţiilor economice international
Ţâu Nicolae
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 9 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Competitivitatea ţărilor Europei Centrale şi de Est în condiţiile globalizării”. Monografie.
Ţâu Nicolae
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 9 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 21 December, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 57