IBN
Закрыть
Lupușor Roxana-Monica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2024 - 1

Rolul familiei în procesul de integrare a copilului cu autism în procesul educaţional
Lupușor Roxana-Monica12 , Bodrug-Lungu Valentina1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Galați
Perspectivele de rezilienţă a familiei în contextul multiplelor crize
Ediţia 10. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-3651-5-4.
Disponibil online 10 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 2

Aspecte ale integrării timpurii a copiilor cu autism în învățământul de masă
Lupușor Roxana-Monica
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(141-142) / 2023 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 27 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea procesului educațional de integrare a copiilor cu autism în mediul preșcolar
Lupușor Roxana-Monica
Universitatea de Stat din Moldova
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
2023. Cahul. ISBN 978-9975-88-102-9.
Disponibil online 15 April, 2023. Descarcări-32. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Interacțiunea socială a copiilor preșcolari cu tulburări din spectrul autist
Lupușor Roxana-Monica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(159) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-25. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Atitudinile cadrelor didactice față de fenomenul integrării copiilor cu autism în învățământul de masă
Lupușor Roxana-Monica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2021. Descarcări-52. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Cadrul didactic – un profesionist în sistemul de învăţământ contemporan
Lupușor Roxana-Monica
Universitatea de Stat din Moldova
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comorbidități psihiatrice asociate tulburărilor din spectrul autist
Lupușor Roxana-Monica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2020. Descarcări-44. Vizualizări-811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preşcoarul şi trebuinţa de socializare
Lupușor Roxana-Monica
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.1, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Integrarea copiilor cu autism în școlile de masă
Lupușor Roxana-Monica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-125. Vizualizări-884
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode alternative de intervenție în terapia copiilor cu autism
Lupușor Roxana-Monica
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
SS. 2018. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 June, 2019. Descarcări-296. Vizualizări-1990
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10