IBN
Закрыть

67Publicaţii

595Descărcări

21775Vizualizări

Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători5Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță4Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene2Current Affairs and Perspectives in Psychological Research2Ştiinţă, educaţie, cultură 2Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică1Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective1Asigurarea expertizei ştiinţifice ale politicilor naţionale ca unul din obiectivele esenţiale ale centrelor de cercetare1Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației1Integrare prin cercetare si inovare.1Научно-образовательное пространство:1Omul, criminologia, ştiinţa1European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries1Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie1Drepturile omului și justiția în Republica Moldova în contextul integrării europene1State, security and human rights1Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective 1Artefacte, tehnologii şi materii prime în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului”, colocviu de vară1Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare1Cercetarea pedagogică: exigențe contemporane și perspective de dezvoltare1Integrare prin cercetare și inovare.1Concepția rezultantei: importanța teoretică și practică1
Pisarenco Constantin
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 21. Publicaţii peste hotare - 16.
Teze/Rezumate în culegeri - 25.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 9
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 9
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 21
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 9
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 16

2024 - 1

Медицинские ошибки через призму «Эффекта Бабочки»: междисциплинарный анализ
Писаренко Константин
Международный Независимый Университет Молдовы
Concepția rezultantei: importanța teoretică și practică
Ediţia 1. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-46-884-8.
Disponibil online 2 May, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 17

Abordare sistemică pentru reducerea riscului de erori medicale
Pisarenco Serghei1 , Haidarlî Ion1 , Pisarenco Constantin2 , Manea Mihaela1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte medicale și juridice ale divergenței de diagnostic clinic și anatomopatologic în cadrul instituției medicale specializate.
Haidarlî Ion1 , Pisarenco Constantin2 , Tudor Elena1 , Cazac Oleg1 , Cozma Mihaela1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De lege lata. De la circulaţia obiectelor în epoca fierului la reglementările legislative privind introducerea şi scoaterea bunurilor culturale de pe teritoriul Republici Moldova
Cotruţă Artur1 , Băţ Mihail1 , Pisarenco Constantin2 , Ciobanu Igor1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Artefacte, tehnologii şi materii prime în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului”, colocviu de vară
2023. Chişinău. ISBN 978-5-36241-000-1..
Disponibil online 14 August, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eroarea medicală în paradigma transformării digitale a medicinii
Pisarenco Constantin
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
State, security and human rights in digital era
Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-529-6.
Disponibil online 22 June, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erorile medicale: o analiză a percepțiilor medicilor
Pisarenco Constantin , Manea Mihaela , Cheianu Eugenia , Pisarenco Serghei
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica biomedicală și drept medical: probleme și soluții
Pisarenco Constantin1 , Pisarenco Nadejda2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 29 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica medicală în prevenirea infracțiunii medicale
Pisarenco Sergiu1 , Pisarenco Constantin2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 29 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea medicală şi juridică a divergenței dintre diagnosticul clinic și cel anatomopatologic
Pisarenco Constantin1 , Haidarlî Ion2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 5. 2023. Chişinău. ISSN 2587-4365.
Disponibil online 25 July, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genesis of the medical error as a resulting factor of the interaction of medical system elements
Pisarenco Constantin
Free International University of Moldova
Cercetarea pedagogică: exigențe contemporane și perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-867-1 (PDF).
Disponibil online 16 April, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neprofesionalismul medical prin prisma dreptului penal
Pisarenco Constantin
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice și economice
SJE. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 11 April, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepțiile pacienților despre siguranța lor în staționar.
Pisarenco Constantin1 , Manea Mihaela2 , Cheianu Eugenia2 , Pisarenco Serghei2 , Nepoliuc Liubovi2 , Crasnova Olga2 , Ciobanu Serghei2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevenirea infracțiunilor legate cu sindromul burnout al lucrătorilor medicali
Pisarenco Constantin1 , Pisarenco Serghei2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3418-6-8 (PDF).
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesizarea organelor de urmărire penală în cazul infracţiunilor contra patrimoniului archeologic
Cotruţă Artur , Ciobanu Igor , Băţ Mihail , Pisarenco Constantin
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn memoriam Ion Niculiţă
Ediția IX. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-524-1.
Disponibil online 19 May, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siguranța pacientului: provocări moderne și măsuri de asigurare în domeniul medical
Manea Mihaela1 , Pisarenco Serghei1 , Martîniuc Constantin1 , Pisarenco Constantin2 , Nicolaev Victoria1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Understanding clinical and pathological divergences: medical and legal implications
Pisarenco Constantin1 , Haidarlî Ion2
1 Free International University of Moldova,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3603-7-1.
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правовая оценка безопасности пациента в контексте проблемы его идентификации
Писаренко Константин
Международный Независимый Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема профессиональной ошибки в условиях цифровизации медицины
Писаренко Константин
Международный Независимый Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 20

Abordări juridice și educaționale europene în lupta împotriva erorilor medicale
Pisarenco Constantin
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-30. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte psihologice și juridice ale erorilor medicale
Pisarenco Constantin1 , Pisarenco Serghei2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte psihologice și juridice ale erorilor medicale.
Pisarenco Constantin , Pisarenco Serghei
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eroare medicală ca urmare a acțiunilor neglijente sau neprofesioniste
Pisarenco Constantin1 , Pisarenco Serghei2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(74) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eroare medicală pe calea îmbunătățirii siguranței pacienților: abordări juridice și educaționale europene pentru rezolvarea problemei
Pisarenco Constantin1 , Pisarenco Serghei2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 1. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-165-23-5.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erorile medicale: aspecte etice și juridice, modalități de prevenire
Pisarenco Constantin1 , Pisarenco Serghei2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanțăCulegere de postere electronice
2022. Chişinău. .
Disponibil online 10 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ethical and medico-legal risks of the application of artificial intelligence in medicine
Pisarenco Constantin1 , Pisarenco Serghei2
1 Free International University of Moldova,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea satisfacției pacienților din staționarul ftiziopneumologic: aspecte medico-sociale și juridice
Pisarenco Serghei1 , Manea Mihaela1 , Pisarenco Constantin2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(93-S) / 2022 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea pacientului în contextul siguranței acestuia: aspecte medicale și juridice
Pisarenco Constantin
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Asigurarea expertizei ştiinţifice ale politicilor naţionale ca unul din obiectivele esenţiale ale centrelor de cercetare
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3471-6-7.
Disponibil online 23 October, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea inteligenței artificiale în medicină: aspecte legale
Pisarenco Constantin
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medical errors: ethical and legal aspects, ways of prevention
Pisarenco Constantin1 , Pisarenco Serghei2
1 Free International University of Moldova,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema erorilor medicale în contextul sindromului burnout.
Pisarenco Constantin1 , Pisarenco Serghei2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(74) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 March, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscuri etice, medicale şi juridice ale aplicării inteligentei artificiale în medicină
Pisarenco Serghei1 , Pisarenco Constantin2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanțăCulegere de postere electronice
2022. Chişinău. .
Disponibil online 10 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Standarde europene în asigurarea dreptului pacientului la asistenţă medicală de calitate
Pisarenco Constantin
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Drepturile omului și justiția în Republica Moldova în contextul integrării europene
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3509-0-7 .
Disponibil online 14 June, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о качестве консультативной фтизиопневмологической помощи
Маня М.1 , Писаренко С.1 , Николаев В.1 , Писаренко Константин2
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 32. 2022. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу об организационно-правовых аспектах обеспечения пожарной безопасности в ковидном отделении стационара
Писаренко С.1 , Маня М.1 , Русу Д.1 , Галатонова М.1 , Писаренко Константин2
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 32. 2022. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Качественное профессиональное образование в предупреждении медицинских ошибок
Писаренко Константин1 , Писаренко С.2
1 Международный Независимый Университет Молдовы,
2 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Медико-правовые аспекты цифровизации национального здравоохранения на примере фтизиопневмологии
Писаренко Константин1 , Писаренко С.2
1 Международный Независимый Университет Молдовы,
2 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(93-S) / 2022 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О медицинских, организационных и правовых аспектах менеджмента лекарственно-устойчивого туберкулеза
Писаренко С.1 , Давид А.1 , Мартынюк К.1 , Маня М.1 , Станчева М.2 , Волощук И.1 , Кула Е.1 , Писаренко Константин3
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 ОМСУ Муниципальная клиническая больница фтизиопульмонологии,
3 Международный Независимый Университет Молдовы
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 32. 2022. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О ХОБЛ в контексте медицинских и правовых аспектов безопасности пациента в стационаре
Писаренко С.1 , Мартынюк К.1 , Кондрацки Д.1 , Маня М.1 , Писаренко Константин2
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 32. 2022. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Aspecte medicale și legale ale identificării pacientului
Pisarenco Serghei1 , Pisarenco Constantin2 , Martîniuc Constantin1 , Manea Mihaela1 , Voloșciuc Irina1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele medicale și legale ale activităților comitetului de management al tuberculozei rezistente la medicamente.
Pisarenco Serghei1 , David Aliona1 , Pisarenco Constantin2 , Martîniuc Constantin1 , Manea Mihaela1 , Cula Eugenia1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 18 January, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование информационно-коммуникационных технологий во фтизиатрической практике: этические и правовые аспекты
Писаренко Константин1 , Писаренко С.2
1 Международный Независимый Университет Молдовы,
2 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 31. 2021. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Медико-правовые аспекты деятельности Национального комитета по менеджменту лекарственно-устойчивого туберкулеза
Писаренко С.1 , Давид А.1 , Писаренко Константин2 , Мартынюк К.1 , Кула Е.1 , Краснова О.1 , Непалюк Л.1 , Галбен М.1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 31. 2021. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Медицинские и правовые аспекты идентификации личности пациента в специализированном медицинском учреждении
Писаренко С.1 , Писаренко Константин2 , Мартынюк К.1 , Маня М.1 , Волощук И.1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 31. 2021. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

Aspecte generale privind microobiectele şi rolul lor în activitatea de cercetare a infracţiunilor
Pisarenco Constantin
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(49-50) / 2020 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele medicale și legale ale căderilor pacienților în staționar
Pisarenco Serghei1 , Pisarenco Constantin2 , Martîniuc Constantin1 , Manea Mihaela1 , Crasnova Olga1 , Nepoliuc Liubovi1 , Nicolaev Victoria1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Căderile pacienților în staționar: aspectele medicale și legale.
Pisarenco Serghei1 , Pisarenco Constantin2 , Martîniuc Constantin1 , Manea Mihaela1 , Crasnova Olga1 , Nepoliuc Liubovi1 , Nicolaev Victoria1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Возможности и медико-правовые риски применения телекоммуникационных методов в респираторной медицине
Писаренко Константин1 , Писаренко С.2
1 Международный Независимый Университет Молдовы,
2 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 30. 2020. Москва. ISBN 978-5-901450-19-2.
Disponibil online 14 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Медицинские и п М едицинские правовые аспекты падений больных туберкулезом в стационаре
Писаренко С.1 , Писаренко Константин2 , Мартынюк К.1 , Маня М.1 , Краснова О.1 , Неполюк Л.1 , Николаев В.1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 30. 2020. Москва. ISBN 978-5-901450-19-2.
Disponibil online 14 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нормативно-правовая база как фактор обеспечения оказания противотуберкулезной помощи в амбулаторных условиях
Писаренко Константин1 , Писаренко Н.2 , Робу А.2
1 Международный Независимый Университет Молдовы,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 30. 2020. Москва. ISBN 978-5-901450-19-2.
Disponibil online 14 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О мерах нормативно-правового и и иного обеспечения лечения туберкулеза в амбулаторных условиях в Республике Молдова
Писаренко С.1 , Писаренко Константин2 , Мартынюк К.1 , Робу А.1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 30. 2020. Москва. ISBN 978-5-901450-19-2.
Disponibil online 14 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 67