IBN
Закрыть
Țoncu Sanda
(1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6

2024 - 1

The Influence of Reform of Criminal-Procedure Legislation on the Criminality Rate in Moldova
Vizdoga Tatiana1 , Tsonku Sanda1 , Prodan Svetlana2 , Păun Petru2 , Petrov Elena2
1 Moldova State University,
2 University of European Studies of Moldova
Pakistan Journal of Criminology
Vol. 16, / 2024 / ISSN 2074-2738 / ISSNe 2222-6648
Disponibil online 6 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 3

The parties within the criminal process of proof
Tsonku Sanda
University of European Studies of Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza modificărilor legislative vizând procedura abreviată
Țoncu Sanda
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice și economice
SJE. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 15 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uniunea Europeană și drepturile fundamentale ale omului
Corsei Andreea1 , Țoncu Sanda2 , Talpa Ion3
1 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi ,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Buletinul AGIR
Nr. 4 / 2023 / ISSN 1224-7928 / ISSNe 2247-3548
Disponibil online 30 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Perspective teoretice asupra promovării securității umane prin mecanisme ale statului de drept
Sprincean Serghei1 , Catan Anastasia2 , Țoncu Sanda2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 15 January, 2023. Descarcări-22. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The sentence based on the evidence administered during the criminal investigation phase. Socio-legal importance
Tsonku Sanda
University of European Studies of Moldova
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration5th International Conference
Ediţia a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-8-9.
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Aplicarea arestării preventive. Aspecte teoretico-practice
Airapetean Artur1 , Țoncu Sanda2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-48. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Dezbaterile judiciare în cadrul procedurii abreviate
Țoncu Sanda
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(48) / 2019 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 28 April, 2019. Descarcări-38. Vizualizări-1176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Judecata abreviată. Recomandări de lege ferenda
Țoncu Sanda
Universitatea de Stat din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală
Țoncu Sanda
Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Inovațiilor al Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2537-6411 / ISSNe 2537-642X
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Conceptul de procedură simplificată
Țoncu Sanda
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1-3(207-209) / 2018 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-32. Vizualizări-906
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condițiile și procedura de inițiere a judecării cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală
Țoncu Sanda
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 9(321) / 2018 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 16 September, 2018. Descarcări-33. Vizualizări-777
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală. (lacune și dezavantaje legislative)
Țoncu Sanda
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
R, SJ. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-50-2..
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noțiunea, evoluția și esența procedurii judecării cauzei pe baza probelor administrare în faza de urmărire penală
Țoncu Sanda
Universitatea de Stat din Moldova
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Sentința pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Elemente definitorii
Țoncu Sanda
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice
R, SJ. 2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-943
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Sentinţa pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală ca act al justiţiei penale
Vizdoagă Tatiana , Țoncu Sanda
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice și economice
R, SJE. 2015. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-81. Vizualizări-1058
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Ordinea de executare şi de contestare a actelor executorilor judecătoreşti urmează a fi modificată
Airapetean Artur , Țoncu Sanda
Universitatea de Stat din Moldova
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 1-3 / 2014 / ISSN 1810-7141
Disponibil online 4 May, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17