IBN
Закрыть
Bartoş Daniela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Recenzie la teza de doctor habilitat în medicină a d-nei Lucia Mazur-Nicorici. Impactul medico-social al lupusului eritematos sistemic.
Bartoş Daniela12
1 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“,
2 Spitalul Clinic de Urgență Floreasca
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(58) / 2018 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 June, 2018. Descarcări-67. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 1 of 1