IBN
Закрыть
Goriuc Teodorina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6

2021 - 3

Tendinţe actuale în promovarea coeziunii sociale în Uniunea Europeană
Goriuc Teodorina
Universitatea de Stat din Moldova
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Drept
2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-159-17-3.
Disponibil online 19 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transposition of the acquis communautaire on information and consultation of employees into the legislation of the Republic of Moldova
Goriuc Teodorina
State University of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(20) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transpunerea Acquis-ului comunitar privind informarea și consultarea angajaților in legislația Republicii Moldova
Goriuc Teodorina
Universitatea de Stat din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(20) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Armonizarea legislativă –mecanism de transpunere a acquis-ului comunitar
Goriuc Teodorina
Universitatea de Stat din Moldova
Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3492-4-6.
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţele Uniunii Europene în reglementarea relaţiilor de muncă
Goriuc Teodorina
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 6. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Timpul de muncă prin prisma dreptului Uniunii Europene
Goriuc Teodorina
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Timpul de odihnă prin prisma dreptului Uniunii Europene
Goriuc Teodorina
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Unele aspecte privind principiile flexisecurităţii raporturilor de muncă
Goriuc Teodorina
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Reglementări privind programele de dezvoltare profesională a funcționarilor publici
Romandaş Nicolae1 , Goriuc Teodorina2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Curtea de Conturi a Republicii Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii în calitate de principii fundamentale ale dreptului Uniunii Europene
Goriuc Teodorina
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4241-9-6..
Disponibil online 1 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10