IBN
Закрыть
Verbiţkii Serghei
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 9
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2024 - 1

Rational approaches to the traceability of raw materials and products of meat, dairy and bakery industries
Verbytskyi Sergii , Kuts Oleksandr , Kozachenko Olha , Patsera Nataliia
Institute of Food Resources of NAAS of Ukraine
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 12, Vol. I. 2024. Bălți. ISBN 978-9975-50-318-1.
Disponibil online 8 May, 2024. Descarcări-10. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 2

Cooked products of poultry combs and substantiation of their shelf live capacity
Patsera Nataliia , Voytsekhivska Liubov , Verbytskyi Sergii
Institute of Food Resources of NAAS of Ukraine
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 21 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technological and economic feasibility of profound processing of slaughter poultry
Patsera Nataliia , Kuts Oleksandr , Verbytskyi Sergii
Institute of Food Resources of NAAS of Ukraine
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 24 April, 2023. Descarcări-28. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Economic, technical and regulatory aspects of food security amid emergencies
Kovalenko Olga , Yashchenko Lyudmila , Verbytskyi Sergii , Patsera Nataliia
Institute of Food Resources of NAAS of Ukraine
Vector European
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 15 January, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peculiarities of defrosting in meat industry
Autor Nou , Verbytskyi Sergii
Institute of Food Resources of NAAS of Ukraine
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretical basics and technological characteristics of pork with typical syndromes
Novgorodska Nadia , Verbytskyi Sergii
Institute of Food Resources of NAAS of Ukraine
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Applied aspects of analysis and cash-flow management of agricultural enterprises
Kovalenko Olga , Yashchenko Lyudmila , Verbytskyi Sergii
Institute of Food Resources of NAAS of Ukraine
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(8) / 2020 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 3 May, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peculiarities of technical means of meat processing industry in Ukraine
Kovalenko Olga , Verbytskyi Sergii , Yashchenko Lyudmila , Lysenko Hanna
Institute of Food Resources of NAAS of Ukraine
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 1(7) / 2020 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 2 September, 2020. Descarcări-54. Vizualizări-929
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quality parameters of collagen containing raw materials and courses of their use
Voytsekhivska Liubov , Franko Olena , Okhrimenko Yurii , Verbytskyi Sergii , Gavrilenko Anna
Institute of Food Resources of NAAS of Ukraine
Journal of Engineering Sciences
Vol. 27, Nr. 4 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Smart technologies of food production in the system of global technological waves
Kovalenko Olga , Yashchenko Lyudmila , Verbytskyi Sergii
Institute of Food Resources of NAAS of Ukraine
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 1(5) / 2019 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-805
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Substantiation of prerequisites for the intensification of innovative and investment activity in the food industry
Kovalenko Olga , Yashchenko Lyudmila , Verbytskyi Sergii
Institute of Food Resources of NAAS of Ukraine
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(6) / 2019 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-817
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretic approaches to substantiate shelf life capacity of butter and spreads
Bocharova-Leskina Anna1 , Verbytskyi Sergii2
1 Kuban State Technological University,
2 Institute of Food Resources of NAAS of Ukraine
Journal of Engineering Sciences
Vol. 26, Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-56. Vizualizări-1087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Technical and technological peculiarities of meat industry development in the course of basic economic trends of innovative development of food industry in Ukraine
Kovalenko Olga , Yashchenko Lyudmila , Lysenko Hanna , Verbytskyi Sergii
Institute of Food Resources of NAAS of Ukraine
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 1(3) / 2018 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 27 October, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-886
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ukrainian agri-food sector: foreign trade amid globalization
Kovalenko Olga , Verbytskyi Sergii
Institute of Food Resources of NAAS of Ukraine
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(4) / 2018 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Evaluation of effectiveness of innovative modernization of food industry
Kovalenko Olga , Verbytskyi Sergii , Lysenko Hanna
National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(2) / 2017 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 23 March, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-898
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of world trends and peculiarities of national economy on development of meat industry of Ukraine
Kovalenko Olga , Lysenko Hanna , Verbytskyi Sergii
National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 1(1) / 2017 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 26 February, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-1096
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные тенденции и пути инновационного восхождения пищевой промышленности Украины
Коваленко О. , Вербицкий С.
Институт продовольственных ресурсов НААН Украины
Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны
2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-055-3..
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17