IBN
Закрыть

46Publicaţii

189Descărcări

12610Vizualizări

Tomacinschi Cristina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 4.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 8
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.11.Protocol clinic național - 11

2024 - 3

  Erorile înăscute ale imunității in Republica Moldova
Şciuca Svetlana12 , Tomacinschi Cristina12 , Selevestru Rodica12 , Sacară Victoria1
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Ziua bolilor rare2024
2024. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-58-304-6.
Disponibil online 9 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Gena PRKDS asociată cu imunodeficiență
Tomacinschi Cristina12 , Cotoman Aliona1 , Selvestru Rodica12 , Şciuca Svetlana12
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Ziua bolilor rare2024
2024. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-58-304-6.
Disponibil online 9 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Manifestări clinico-paraclinice la copiii cu sindrom de deleție 22q11 .2 asociat cu imunodeficiență primară
Tomacinschi Cristina1 , Selevestru Rodica12 , Palii Ina2 , Sacară Victoria2 , Şciuca Svetlana2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Pediatria – specialitate multidisciplinară. Congresul Internațional al Societății de Pediatrie din Republica Moldova
Ediția 8-a. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-58-308-4.
Disponibil online 20 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 10

  Afectarea sistemului bronhopulmonar la copii cu imunodeficiențe primare
Şciuca Svetlana12 , Tomacinschi Cristina21
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Imunodeficiențe primare în Republica Moldova – succese și provocări
2023. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. ISBN 978-9975-175-74-6.
Disponibil online 14 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluarea unui copil cu neutropenie
Tomacinschi Cristina12 , Tomacinschii Victor21 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Imunodeficiențe primare în Republica Moldova – succese și provocări
2023. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. ISBN 978-9975-175-74-6.
Disponibil online 14 December, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Inborn Errors of Immunity in the Republic of Moldova: Advances and Hope
Şciuca Svetlana12 , Tomacinschi Cristina12 , Selevestru Rodica1 , Sakara Viktoria K.2 , Marodi Laszlo34
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child,
3 Semmelweis University,
4 Rockefeller University, New York
Journal of Clinical Immunology
Nr. 1(2023) / 2023 / ISSN 0271-9142 / ISSNe 1573-2592
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Infecția COVID-19 la copilul imunocompromis
Şciuca Svetlana , Tomacinschi Cristina , Conica Corina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Actualități în pneumologia copilului
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-82-328-9 .
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Malignități hematologice la copii cu imunodeficiențe primare
Şciuca Svetlana12 , Tomacinschi Cristina12 , Selevestru Rodica1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(76) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Patologia fagocitului în imunodeficiențele primare
Tomacinschi Cristina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Imunodeficiențe primare în Republica Moldova – succese și provocări
2023. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. ISBN 978-9975-175-74-6.
Disponibil online 14 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Pneumonia în erorile înnăscute ale sistemului imun
Tomacinschi Cristina12 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Actualități în pneumologia copilului
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-82-328-9 .
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Polimorfismul manifestărilor clinice la un copil cu imunodeficiență primară combinată
Şciuca Svetlana12 , Ceban Zinaida12 , Tomacinschi Cristina12 , Cojocari Diana12 , Guitu Marina12 , Păpădie Elena2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Actualități în pneumologia copilului
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-82-328-9 .
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Predictorii imunodeficiențelor primare la copiii imunocompromiși
Efros Dorina1 , Tomacinschi Cristina12 , Şciuca Svetlana1 , Selevestru Rodica1 , Conica Corina1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Imunodeficiențe primare în Republica Moldova – succese și provocări
2023. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. ISBN 978-9975-175-74-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Respiratory and extra-respiratory infections in primary immunodeficiency
Tomacinschi Cristina12 , Selevestru Rodica1 , Bataneant Mihaela3 , Şciuca Svetlana12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child,
3 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu, Timisoara
Perspectives of the Balkan medicine in the post COVID-19 era The 37th Balkan Medical Week. The 8th congress on urology, dialysis and kidney transplant from the Republic of Moldova “New Horizons in Urology”
Ediția 37. 2023. București. ISSN Print: ISSN 1584-9244 ISSN-L 1584-9244 Online: ISSN 2558-815X.
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 9

  ABCL-265 Hematologic Malignancies in Pediatrics Inborn Errors of Immunity
Tomacinschi Cristina12 , Selevestru Rodica1 , Siniţîna Lilia2 , Petrovich Virgil2 , Golban Rodica3 , Tsurya Valentin12 , Şciuca Svetlana12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child,
3 Institute of Oncology
Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia
Nr. 22 / 2022 / ISSN 2152-2650 / ISSNe 2152-2669
Disponibil online 2 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Bronșiectaziile și atelectazia pulmonară in imunodeficența primară variabilă comună la adolescent
Tomacinschi Cristina , Selevestru Rodica , Gudumac Eva , Şciuca Svetlana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgie pediatrică: Cazuri clinice
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-984-2.
Disponibil online 11 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Bronșiolita obliterantă la copil: protocol clinic național (ediția I) PCN-415
Şciuca Svetlana , Stasii Ecaterina, Selevestru Rodica , Cotoman Aliona , Rotaru-Cojocari Diana , Tomacinschi Cristina
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
Chișinău, 2022 / URL https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2023/02/PCN-415-Bronșiolita-obliterantă-la-copil-1.pdf
Disponibil online 26 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dischinezia ciliară primară la copil: protocol clinic naţional (ediția I) PCN-416
Şciuca Svetlana , Maniuc Mihail , Selevestru Rodica , Tomacinschi Cristina , Rotaru-Cojocari Diana , Danilov Lucian , Petrovici Virgil
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
Chișinău, 2022 / URL https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2023/02/PCN-416-Dischinezia-ciliară-primară-la-copil.pdf
Disponibil online 26 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Infecția cu virusul herpes simplex la copiii cu pneumonie comunitară
Selevestru Rodica12 , Bugan Maria1 , Cotoman Aliona21 , Tomacinschi Cristina12 , Filimon-Ceahlău Mariana1 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Managementul interdisciplinar al copilului
Ediţia a 5-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-58-274-2.
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Infecțiile sistemului bronhopulmonar la copii cu imunodeficiențe primare
Tomacinschi Cristina12 , Şciuca Svetlana21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Imunopedia
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-82-300-5.
Disponibil online 30 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Manifestări cutanate la copii cu imunodeficiențe primare
Beţiu Mircea1 , Tomacinschi Cristina21 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Imunopedia
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-82-300-5.
Disponibil online 30 January, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Pneumocistoza la copil: protocol clinic național (ediția I) PCN-407
Şciuca Svetlana , Selevestru Rodica , Tomacinschi Cristina , Cotoman Aliona , Bologa Vitalie
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
Chișinău, 2022 / URL https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2022/08/PCN-407-Pneumocistoza-la-copil.pdf
Disponibil online 26 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Respiratory manifestations – diagnostic bridge in primary immunodeficiencies
Tomacinschi Cristina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 6 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

  Aspergiloza pulmonară la copii: protocol clinic naţional PCN-392
Şciuca Svetlana , Selevestru Rodica , Tomacinschi Cristina , Balaneţchi Ludmila , Rotaru-Cojocari Diana , Cotoman Aliona
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
Chișinău, 2021 / URL https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/06/PCN-Aspergiloza-pulmonară-la-copii.pdf
Disponibil online 30 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Bronşiolita acută la copil: protocol clinic naţional PCN-149
Şciuca Svetlana , Neamţu Liuba, Tomacinschi Cristina
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Municipal de copii nr.1,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
Chișinău, 2021 / URL https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/06/PCN-149-Bronşiolita-acuta-la-copil-2021.pdf
Disponibil online 22 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Infecția cu Aspergilus fumigatus la pacienții cu maladii cronice pulmonare
Selevestru Rodica12 , Cotorobai Mariana1 , Balaneţchi Ludmila1 , Tomacinschi Cristina12 , Rotaru-Cojocari Diana1 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(91) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 31 August, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Phenotypic polymorphism in Wiskott-Aldrich syndrome in children
Cebotari Corina , Balutel Tatiana , Popovici Eugen , Tomacinschi Cristina , Palega Daniela , Şciuca Svetlana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Polimorfismul fenotipic în sindromul Wiskott-Aldrich la copil
Cebotari Corina , Băluțel Tatiana , Palega Daniela , Popovici Eugen , Tomacinschi Cristina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanțăCulegere de postere electronice
2021. Chişinău. .
Disponibil online 17 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

  Complicații ale sistemului respirator la copii cu imunodeficiențe primare
Tomacinschi Cristina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Complicații la nivelul sistemului respirator la copii cu imunodeficiențe primare
Tomacinschi Cristina12 , Selevestru Rodica2 , Şciuca Svetlana2
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(88) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The broad spectrum of causative pathogens associated with respiratory infections in primary immunodeficiency diseases
Tomacinschi Cristina , Selevestru Rodica , Şciuca Svetlana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 3(36). 2020. Washington, USA . ISBN 979-1-293-10109-3.
Disponibil online 4 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The evolution of the diagnosis of congenital neutropenias in the era of molecular technologies
Tomacinschii Victor , Tomacinschi Cristina , Robu Marina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

  Imunodeficienţa primară Agamaglobulinemia X-linkată: protocol clinic naţional PCN-349
Şciuca Svetlana , Selevestru Rodica , Tomacinschi Cristina , Ghinda Serghei
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
Chișinău, 2019 / URL https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/07/Protocol-clinic-na%C5%A3ional-%E2%80%9EIDP-Agamaglobulinemia-X-lincat%C4%83%E2%80%9D.pdf
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Imunodeficienţa primară Ataxie-Teleangiectazie (Sindromul Louis Bar): protocol clinic naţional PCN-351
Groppa Stanislav , Şciuca Svetlana , Railean Gheorghe, Ghinda Serghei , Selevestru Rodica , Tomacinschi Cristina
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
Chișinău, 2019 / URL https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/07/Protocol-clinic-na%C5%A3ional-%E2%80%9EIDP-Sindromul-ATSindromul-Louis-Bar%E2%80%9D.pdf
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Imunodeficienţa primară IgA selectivă: protocol clinic naţional PCN-350
Şciuca Svetlana , Selevestru Rodica , Tomacinschi Cristina , Ghinda Serghei
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
Chișinău, 2019 / URL https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/07/Protocol-clinic-na%C5%A3ional-%E2%80%9EIDP-IgA-selectiv%C4%83%E2%80%9D.pdf
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Imunodeficienţa primară Sindromul DiGeorge: protocol clinic naţional PCN-354
Groppa Stanislav , Şciuca Svetlana , Selevestru Rodica , Tomacinschi Cristina , Ghinda Serghei
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
Chișinău, 2019 / URL https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/07/Protocol-clinic-na%C5%A3ional-%E2%80%9E-IDP-Sindromul-DiGeorge%E2%80%9D.pdf
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Imunodeficienţa primară Sindromul Nezelof: protocol clinic naţional PCN-352
Şciuca Svetlana , Selevestru Rodica , Tomacinschi Cristina , Ghinda Serghei
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
Chișinău, 2019 / URL https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/07/Protocol-clinic-na%C5%A3ional-%E2%80%9EIDP-Sindromul-Nezelof%E2%80%9D.pdf
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Imunodeficienţa primară Sindromul Wiskott-Aldrich: protocol clinic naţional PCN-353
Şciuca Svetlana , Selevestru Rodica , Tomacinschi Cristina , Ghinda Serghei
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
Chișinău, 2019 / URL https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/07/Protocol-clinic-na%C5%A3ional-%E2%80%9EIDP-Sindromul-WisKott-Aldrich%E2%80%9D.pdf
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The burden of hematological malignancies in primary immunodeficiencies
Tomacinschi Cristina , Tomacinschii Victor
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених BIMCO
2019. Chernivtsi. ISSN 2616-5392.
Disponibil online 11 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

  Caracteristici etiologice ale infecțiilor respiratorii la copii cu imunodeficențe primare
Tomacinschi Cristina1 , Selevestru Rodica1 , Petrovici Virgil2 , Şciuca Svetlana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 5(81) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 25 June, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluarea proceselor cronice ale sistemului respirator la copiii cu imunodeficiențe primare
Şciuca Svetlana , Selevestru Rodica , Tomacinschi Cristina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 5(81) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 25 June, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Manifestări bronhopulmonare în agamaglobulinemie
Tomacinschi Cristina , Selevestru Rodica , Şciuca Svetlana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 5(81) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 25 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

  Evoluția clinico-explorativă in sindromul Louis-Bar la copii
Selevestru Rodica , Tomacinschi Cristina , Şciuca Svetlana , Railean Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 4(65) / 2017 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-872
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Particularităţi clinico-imunologice in deficitul imun umoral selectiv IgA
Tomacinschi Cristina , Selevestru Rodica , Şciuca Svetlana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 4(65) / 2017 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 25 January, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sindrom Nezelof
Siniţîna Lilia1 , Petrovici Virgil1 , Tomacinschi Cristina2 , Şciuca Svetlana2
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 4(65) / 2017 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 25 January, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-979
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sindromul DiGeorge
Siniţîna Lilia1 , Petrovici Virgil1 , Tomacinschi Cristina2 , Şciuca Svetlana2
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 4(65) / 2017 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 25 January, 2018. Descarcări-55. Vizualizări-990
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sindromul Wiskott-Aldrich
Şciuca Svetlana12 , Cotoman Aliona21 , Selevestru Rodica1 , Tomacinschi Cristina1 , Rodoman Iulia1 , Popovici Eugen2 , Bologa Vitalie3 , Cepoida Elena4
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
4 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Arta Medica
Nr. 4(65) / 2017 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 25 January, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-921
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 46 of 46