IBN
Закрыть
Lupașco Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 3.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2023 - 5

Application of genetic algorithm to solving the optimization problem of locations graph vertices in the line
Chiriac Liubomir , Lupashco Natalia , Pavel Maria
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(16) / 2023 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea algoritmilor genetici din perspective inter/transdisciplinare
Chiriac Liubomir , Lupașco Natalia , Pavel Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(33) / 2023 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea algoritmilor genetici. Abordări practice
Chiriac Liubomir , Chiriac Eugenia , Lupașco Natalia , Pavel Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(33) / 2023 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 November, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea Algoritmului Genetic din perspectiva STEAM
Chiriac Liubomir , Lupașco Natalia , Pavel Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 3-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-813-8.
Disponibil online 8 December, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studying AI from the GBT chatbot perspective
Lupashco Natalia
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Science and education: new approaches and perspectives. Selective collection of abstracts
Seria 25. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-788-9.
Disponibil online 6 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Historical-didactic approaches in studying artificial intelligence
Chiriac Liubomir1 , Lupashco Natalia1 , Pavel Maria2
1 Tiraspol State University,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 23 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigme actuale în procesul de dezvoltare și studiere a roboților de chat
Chiriac Liubomir , Lupașco Natalia , Pavel Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(30) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 March, 2023. Descarcări-25. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigme moderne în dezvoltarea și învățarea Inteligenței Artificiale
Chiriac Liubomir , Chiriac Eugenia , Lupașco Natalia , Pavel Maria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-25. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

Abordări interdisciplinare la studierea ”Teoriei grafurilor”
Chiriac Liubomir , Lupașco Natalia , Mihălache Lilia , Bostan Marina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele didactice privind studierea roboticii și mecatronicii în sistemul preuniversitar
Lupașco Natalia , Lupașco Natalia , Josu Natalia , Mihălache Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-677-7.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceperea și evoluția spațiilor educaționale moderne bazate pe modele didactice de influență neoliberală
Chiriac Liubomir , Lupașco Natalia , Stepanov Zahar
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații didactice privind algoritmul construcției vectorului MaxHeap.
Chiriac Liubomir , Bostan Marina , Lupașco Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAUDATIO în onoarea Profesorului Anatol Gremalschi, cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Tiraspol
Coropceanu Eduard1 , Bordan Valeriu1 , Antoci Diana1 , Globa Angela1 , Andriţchi Viorica2 , Ţiţchiev (Camerzan) Inga3 , Braicov Andrei1 , Chiriac Liubomir1 , Afanas Dorin1 , Lupu Ilie1 , Cozma Dumitru1 , Postolachi Igor1 , Sochircă Elena1 , Pavel Maria1 , Pavel Dorin1 , Lupașco Natalia1 , Vascan Teodora1 , Gasnaş Ala1 , Veveriță Tatiana1 , Mihălache Lilia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE,
3 Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On CM-groupoids with multiple identities and medial topological left loops
Chiriac Liubomir , Bobeică Natalia , Lupashco Natalia , Pavel Dorin
Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(12) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere didactice privind studierea inteligenței artificiale în sistemul preuniversitar din Moldova
Lupașco Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Robotica educațională – o disciplină integratoare în abordarea STEAM
Chiriac Liubomir , Lupașco Natalia , Pavel Maria , Stepanov Zahar
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-34. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Studierea roboticii și mecatronicii în sistemul preuniversitar din Republica Moldova – un imperativ al timpului
Chiriac Liubomir , Lupașco Natalia , Josu Natalia , Mihălache Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

On Topological AG-groupoids and Homogeneous Isotopies
Chiriac Liubomir , Lupashco Natalia , Josu Natalia
Tiraspol State University
Proceedings IMCS-55The Fifth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 1 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Robotica - o nouă paradigmă interdisciplinară în educația tinerii generații
Lupașco Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-271-7.
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

On non-isomorphic quasigroups of small orderOn non-isomorphic quasigroups of small order
Chiriac Liubomir , Danilov Aureliu , Lupashco Natalia , Josu Natalia
Tiraspol State University
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
Ediţia a 26-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere istorico-didactice în studierea Inteligenței Artificiale
Chiriac Liubomir , Globa Angela , Lupașco Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

About commutative Moufang loops with some restrictions for subloops
Lupashco Natalia
Tiraspol State University
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2017
Ediţia 25. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 10 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologii de utilizare a testarilor electronice
Lupașco Natalia , Cușnir Dorina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Automorphisms of commutative Moufang loops satisfying the minimality condition
Lupashco Natalia , Sandu Nicolae
Tiraspol State University
Mathematical Notes
Vol. 91, / 2012 / ISSN 0001-4346 / ISSNe 1573-8876
Disponibil online 13 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

On commutative Moufang loops with some restrictions for subloops and subgroups of its multiplication groups
Lupashco Natalia
Tiraspol State University
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Nr. 3(61) / 2009 / ISSN 1024-7696 / ISSNe 2587-4322
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-930
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 25 of 25