IBN
Закрыть
Secrieru Sergiu
Cuvinte-cheie (33): extorcare (4), sustragere (4), extortion (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

The offense of torture in terms of the standards and precedents of the ECHR
Cojocaru Radion1, Secrieru Sergiu23
1 Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova,
2 Necunoscută, Moldova,
3 Asociația de Mediere din Republica Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 9 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Aspecte evolutive privind incriminarea infracţiunii de sustragere sau extorcare a substanţelor narcotice sau psihotrope
Cojocaru Radion, Secrieru Sergiu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVII(1) / 2017 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte interpretative privind extorcarea drogurilor sau a etnobotanicelor în contextul infracţiunii incriminate la art. 2174 C. pen . al R. Moldova  
Secrieru Sergiu
Asociația de Mediere din Republica Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 12(312) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infracţiunea de sustragere sau extorcare a substanţelor narcotice sau psihotrope în sistemul incriminărilor penale
Secrieru Sergiu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVII(2) / 2017 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica penală de incriminare a infracţiunii de sustragere sau extorcare a drogurilor sau etnobotanicelor în spaţiul ex-sovietic şi influenţa acesteia asupra legislaţiei penale a Republicii Moldova
Secrieru Sergiu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5