IBN
Закрыть
Nicov Irina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2020 - 5

Abordări la nivel internațional: managementul epidemiei COVID-19
Spinei Larisa , Ferdohleb Alina , Globa Nina , Nicov Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul stării psihoemoționale asupra reușitei academice a studenților USMF „Nicolae Testemițanu” în condiții de studii la distanță
Cerniţanu Mariana , Nicov Irina , Lazăr Corina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul stării psihoemoționale asupra reușitei academice a studenților USMF Nicolae Testemițanu în condițiile de studii la distanță
Cerniţanu Mariana , Nicov Irina , Lazăr Corina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(87) / 2020 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța indicatorilor de performanță în activitatea spitalicească
Ivanes Igor , Spinei Larisa , Goma Ludmila , Globa Nina , Nicov Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 3-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-805-0.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-43. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul pandemiei COVID-19 la nivel mondial – strategii ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi ale unor ţări: sinteză narativă
Spinei Larisa , Ferdohleb Alina , Globa Nina , Nicov Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 1(23) / 2020 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 18 August, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Analiza SWOT a serviciului stomatologic din Republica Moldova în contextul inovării și internaționalizării
Nicov Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factors associated with burnout in medical academia: An exploratory analysis of Romanian and Moldavian physicians
Popa-Velea Ovidiu1 , Diaconescu Liliana Veronica1 , Gheorghe Iuliana Raluca1 , Olariu Oana2 , Panaitiu Iolanda1 , Cerniţanu Mariana3 , Goma Ludmila3 , Spinei Larisa3 , Nicov Irina3
1 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davilla”, Bucharest,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
International Journal of Environmental Research and Public Health
Nr. 16(13) / 2019 / ISSN - / ISSNe 1661-7827
Disponibil online 15 August, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-1442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Evaluarea sistemului managerial al instituțiilor medico-sanitare stomatologice
Nicov Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Legea şi Viaţa
Nr. 6(318) / 2018 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 21 June, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Serviciul stomatologic din Republica Moldova în contextul managementului inovațiilor
Nicov Irina1 , Paladi Ion2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Arta Medica
Nr. 4(69) / 2018 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 6 March, 2019. Descarcări-39. Vizualizări-783
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Activitatea de antreprenoriat în cadrul serviciului stomatologic din R. Moldova în contextul managementului inovaţional
Nicov Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 5. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-75-791-1.
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Rolul sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (antreprenorial) în economia Republicii Moldova
Nicov Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(59) / 2015 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 8 December, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-882
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11