IBN
Закрыть
Negru Boris
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
Cărţi - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 11
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13

2022 - 2

Dreptul la un proces echitabil – condiție a statului de drept
Negru Boris1 , Morozan Nicoleta2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea și eficientizarea garantării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului – condiție indispensabilă a unui stat democratic
Negru Boris1 , Lupaşcu Zinaida2 , Morozan Nicoleta1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3541-0-3.
Disponibil online 15 September, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Legalitatea, ordinea legală, disciplina, democraţia
Negru Boris
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Tipuri netradiționale de stat și drept
Negru Boris
Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Regimul politic
Negru Boris
Universitatea de Stat din Moldova
State, security and human rights in condition of information siciety
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 15 March, 2020. Descarcări-123. Vizualizări-4128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipuri netradiţionale de stat şi drept
Negru Boris
Universitatea de Stat din Moldova
State, security and human rights in condition of information siciety
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 15 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Eficientizarea dreptului prin determinarea domeniului și limitelor dreptului
Negru Alina1 , Lupaşcu Zinaida1 , Negru Boris2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Praxiologia, domeniul si limitele acţiunii dreptului
Negru Alina1 , Negru Boris2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-53. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Teritoriul și spațialitatea juridică a statului (I)
Negru Boris1 , Negru Alina2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(93) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2017. Descarcări-24. Vizualizări-866
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teritoriul și spațialitatea juridică a statului (II)
Negru Boris1 , Negru Alina2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(94) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 June, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Cadastru bunurilor imobile în Republica Moldova: Studiu interdisciplinar
Buzu Olga , Guţu Vladimir, Guţu Dumitru
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
Chişinău, 2016 / ISBN 978-9975-71-775-5
Disponibil online 17 July, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizarea dreptului: probleme teoretice şi practice
Negru Boris
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(89) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 March, 2016. Descarcări-36. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Legităţile dezvoltării istorice a dreptului
Negru Boris
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice și economice
R, SJE. 2015. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 October, 2019. Descarcări-160. Vizualizări-1653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naţiunea– dimensiune a statului
Negru Boris
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice și economice
R, SJE. 2015. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 October, 2019. Descarcări-51. Vizualizări-1305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme teoretice și practice ale interpretării normelor juridice
Negru Boris
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(86) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2015. Descarcări-26. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Actele de aplicare a dreptului
Negru Boris12
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.2, R, SS. 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-147. Vizualizări-4603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Norma juridică şi articolul actului normativ
Negru Boris12
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.2, R, SS. 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-211. Vizualizări-3239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Principii, categorii şi concepte juridice
Negru Boris
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice. Ştiinţe economice.
R, SJ, SE. 2013. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 4 June, 2020. Descarcări-81. Vizualizări-1534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul justiţiei, echităţii şi dreptăţii
Negru Boris
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice. Ştiinţe economice.
R, SJ, SE. 2013. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 4 June, 2020. Descarcări-167. Vizualizări-3263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme fundamentale ale principiilor dreptului
Negru Boris
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-28. Vizualizări-1022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Problemele constituirii statului de drept în Republica Moldova
Negru Boris
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2012. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4107-8-6.
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-829
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii ştiinţifice de materie naţională şi internaţională în domeniul puterii juridice a actului normativ- juridic
Poalelungi Olga , Negru Boris
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(138) / 2012 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Normativitatea, realitatea juridică şi esenţa socială a dreptului în societăţile contemporane
Negru Boris1 , Negru Alina2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(72) / 2011 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-955
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statul de drept şi societatea civilă
Negru Boris , Bantaş Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(70) / 2011 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-28. Vizualizări-993
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Conceptul şi problematica referitoare la dreptul cetăţenilor la un recurs constituţional
Mardari Tatiana1 , Negru Boris2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 5-6(116) / 2010 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-1069
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii cu privire la Legitimitatea Consiliului Superior al Magistraturii în contextul Legislaţiei Naţionale actuale şi al standardelor europene
Negru Boris , Negru Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(112) / 2010 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-23. Vizualizări-870
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние Германской модели на становление и развитие административного суда встранах Центральной и Восточной Европы после 90-х годов ХХ века
Dastic Angela1 , Негру Борис2
1 Парламент Республики Молдова,
2 Молдавский Государственный Университет
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(112) / 2010 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-853
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Domeniul şi limitele acţiunii dreptului
Negru Boris , Negru Alina
Administrarea Publică
Nr. 3-4(60) / 2008 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-882
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prof. Gheorghe Guzun: „Patriarhul“ teoriei generale a statului şi dreptului în Republica Moldova
Smochină Andrei1 , Avornic Gheorghe2 , Rotaru Mihail3 , Negru Boris2 , Gamurari Vitalie1 , Ulianovschi Xenofon1 , Ţurcan Serghei1
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4 / 2008 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Aspecte teoretico-legislative şi sociale privind raportul dintre devianţă şi sancţionare (în contextul Legii nr.713-XV)
Rusandu Ion , Dascalu Mihai , Negru Boris
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(142) / 2006 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 30 of 30