IBN
Закрыть
Burlacu V.
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 1. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2014 - 1

Некоторые особенности экологии мелких млекопитающих г. Кишинева
Тихонов И.1 , Мунтяну Андрей2 , Успенская И.2 , Коновалов Ю.2 , Бурлаку В.3 , Caraman Natalia23 , Нистряну Виктория2 , Тихонова Г.1 , Котенкова Елена 1
1 Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук ,
2 Институт Зоологии АН РМ,
3 Национальный центр общественного здоровья
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 24 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Structure of small mammal populations in Moldova
Kiku Valeriu1 , Uspenskaia Inga1 , Burlaku V.1 , Gheorghiţa Ştefan1 , Beneş Oleg1 , Tikhonov Igori2 , Tikhonova Galina2 , Kotenkova Elena2
1 Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă,
2 A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences
Zoologicheskii Zhurnal
Vol. 90, / 2011 / ISSN 0044-5134
Disponibil online 5 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Природная очаговость лептоспироза на территории Республики Молдова в современных условиях
Тодераш Ион1 , Chicu Valeriu2 , Успенская И.21 , Мовилэ Александр1 , Ghiorghiţă S.2 , Бурлаку В.2 , Гуцу А.2 , Beneş Oleg2 , Culibacinaia Ecaterina2 , Melnic Victoria2 , Utchina T.2 , Хрыстин В.2
1 Институт Зоологии АН РМ,
2 Centrul Ştiinţifico-Practic Sănătate Publică şi Management Sanitar
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(312) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 12 September, 2016. Descarcări-18. Vizualizări-921
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3