IBN
Закрыть
Mistrean Larisa
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4

2022 - 1

Impactul crizei pandemice COVID-19 asupra cererii de servicii financiar-bancare
Mistrean Larisa , Staver (Condratchi) Liliana
Academia de Studii Economice din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 14 May, 2022. Descarcări-68. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

The impact of COVID-19 on consumer behavior of financial banking services
Mistrean Larisa
Academy of Economic Studies of Moldova
Development through research and innovation - 2021
Ediția 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-54-0.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Trust as a determining factor regarding the behavior of consumers of financial-banking services
Mistrean Larisa
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Concepţii clasice şi moderne privind sistemele de impozite şi taxe
Popescu Luigi1 , Mistrean Larisa2
1 Universitatea din Piteşti,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(110) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-106. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teorii contemporane privind impozitele şi impunerea formulate în fiscalitatea internaţională şi în România
Popescu Luigi1 , Mistrean Larisa2 , Rădulescu Magdalena1
1 Universitatea din Piteşti,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(110) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Direcţii de perfecţionare a gestiunii riscului operaţional în bănci
Mistrean Larisa1 , Stratienco Doina2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 BC „Moldindconbank“
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Teze. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-934-2.
Disponibil online 24 January, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Influence of the financial crisis on the credit policy of banks from the Republic of Moldova
Mistrean Larisa
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-75-897-0.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Direcţii de diversificare a activităţii instituţiilor de microfinanţare
Mistrean Larisa
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 2 May, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suitability for use of open market operations as a main tool of monetary control by the National bank of Moldova
Mistrean Larisa
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(2) / 2016 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857-436X
Disponibil online 10 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Metode contemporane de majorare a calităţii portofoliului de credite
Mistrean Larisa , Mistrean Denis
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-748
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Asigurarea stabilităţii sistemului bancar din Republica Moldova în condiţiile actuale
Mistrean Larisa
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(75) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-715
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcţii contemporane privind asigurarea calităţii produselor bancare
Mistrean Larisa
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(42) / 2011 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile utilizării politicii monetare în Republica Moldova
Mistrean Larisa , Mistrean Denis
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-748
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Comportamentul clientului corporativ ca bază a strategiei bancare in condiţii de criză
Mistrean Larisa
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 8 / 2010 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-20. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14