IBN
Закрыть
Cercașin Marina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2023 - 1

Actul Unirii Basarabiei cu România de la 1918 și patrimoniul cultural: impact, evoluție, perspective
Condraticova Liliana1 , Bujorean Tatiana2 , Cercașin Marina3 , Tocarciuc Alina2 , Pintilei Elena4 , Ischimji Ana5
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei,
3 Muzeul de Istorie a Oraşului Chişinău,
4 Biblioteca Naţională a Republicii Moldova,
5 Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Supl. nr. 1 , Nr. 1(S) / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 25 September, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Wedding costume as a research subject
Cercașin Marina
Chisinau City History Museum
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 2 March, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Ceremonialul nupțial: accesorii laice și de cult religios
Condraticova Liliana1 , Cercașin Marina2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 April, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Costumul nupțial și sursele sale de cercetare
Cercașin Marina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția ansamblului vestimentar nupțial orășenesc înperioada interbelică
Cercașin Marina
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expedițiile etnografice și importanța lor în dezvoltarea artizanatului din RSS Moldovenească
Condraticova Liliana1 , Bujorean Tatiana2 , Cercașin Marina2 , Tocarciuc Alina2 , Pintilei Elena2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Accesoriile din sistemul vestimentar nupţial. Considerații preliminare
Cercașin Marina1 , Condraticova Liliana2
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dicționar de termeni în domeniul textilelor. Studiu de caz: procesele tehnologice de producere
Cercașin Marina1 , Condraticova Liliana2
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul și rolul accesoriilor în sistemul vestimentar nupţial
Condraticova Liliana , Cercașin Marina
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-1085
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Fotografia ca sursă de studiere a costumului nuptial
Cercașin Marina
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-46-1.
Disponibil online 12 July, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Piesa vestimentară fundamentală  din costumul nupțial – rochia albă de mireasă
Cercașin Marina
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 September, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rochia albă de mireasă in costumul de nuntă. Consideraţii preliminare
Cercașin Marina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 3 March, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Rolul liniei în crearea formei şi organizarea plastică compoziţiei costumului
Cercașin Marina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-310-3.
Disponibil online 1 July, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Reminiscenţe ale stilului victorian în moda contemporană
Cercașin Marina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Buletin ştiinţific al tinerilor istoriciMaterialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători
Serie npuă 2 (7). 2013. Chişinău. ISSN 1857-4947.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14