IBN
Закрыть
Voloșciuc Irina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 6.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 4

2022 - 1

  О медицинских, организационных и правовых аспектах менеджмента лекарственно-устойчивого туберкулеза
Писаренко С.1 , Давид А.1 , Мартынюк К.1 , Маня М.1 , Станчева М.2 , Волощук И.1 , Кула Е.1 , Писаренко Константин3
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 ОМСУ Муниципальная клиническая больница фтизиопульмонологии,
3 Международный Независимый Университет Молдовы
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 32. 2022. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

  Abordările actuale ale tratamentului micobacteriozelor nontuberculoase.
Voloșciuc Irina , Pisarenco Serghei , David Aliona , Condraţchi Diana , Botnaru Diana , Ciobanu Nelly
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Aspecte medicale și legale ale identificării pacientului
Pisarenco Serghei1 , Pisarenco Constantin2 , Martîniuc Constantin1 , Manea Mihaela1 , Voloșciuc Irina1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Медицинские и правовые аспекты идентификации личности пациента в специализированном медицинском учреждении
Писаренко С.1 , Писаренко Константин2 , Мартынюк К.1 , Маня М.1 , Волощук И.1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 31. 2021. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

  Bronșiectaziile non fibroză chistică și calcificările – este oare testul igra util?
Munteanu Oxana1 , Ciobanu Nelly2 , Chesov Dumitru1 , Voloșciuc Irina1 , Rusu Doina1 , Botnaru Victor1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Caracteristicile exacerbatorului frecvent cu bronșiectazii nonfibroză chistică
Voloșciuc Irina1 , Munteanu Oxana1 , Rusu Doina2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cystic echinococcosis: An attraction for fungal and bacterial pulmonary infections
Munteanu Oxana1 , Chesov Dumitru12 , Rusu Doina13 , Voloșciuc Irina1 , Onea Leonid4 , Botnaru Victor1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Research Center Borstel,
3 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
4 German Center for Diagnostics
Pneumologia
Nr. 1(69) / 2020 / ISSN 2067-2993
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

  Amprente ale unei patologii pulmonare cronice
Botnaru Victor , Voloșciuc Irina , Calaraş Diana , Munteanu Oxana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2(19) / 2019 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 17 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  E-lexicography: from words to action
Voloșciuc Irina
Moldova State University
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.2, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-51-8.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Idiopathic bronchiectasis - diagnostic and treatment dilemmas
Ursachi Anastasia , Voloșciuc Irina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених BIMCO
2019. Chernivtsi. ISSN 2616-5392.
Disponibil online 12 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impact of different etiologies of bronchiectasis on the pulmonary function tests and health-related quality of life
Voloșciuc Irina , Scutaru Eugenia , Ursachi Anastasia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених BIMCO
2019. Chernivtsi. ISSN 2616-5392.
Disponibil online 12 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Long-term follow-up: Tuberculosis, bronchiectasis and chronic pulmonary aspergillosis
Munteanu Oxana1 , Chesov Dumitru12 , Rusu Doina13 , Voloșciuc Irina1 , Botnaru Victor1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Research Center Borstel,
3 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Pneumologia
Nr. 3(68) / 2019 / ISSN 2067-2993
Disponibil online 10 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-815
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

  Anomalii traheobronșice și infecţii asociate
Botnaru Victor1 , Munteanu Oxana1 , Toma Alexandru2 , Pretula Ruslan12 , Voloșciuc Irina1 , Chesov Dumitru1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 1(15) / 2018 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 19 June, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-863
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Predictors of lung function impairment in patients with non-cystic fibrosis bronchiectasis
Voloșciuc Irina , Scutaru Eugenia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
7. 2018. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 3 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reabilitarea pulmonară – predictorul calităţii vieţii şi funcţiei pulmonare la pacienţii cu bronşiectazie nonfibroză chistică
Voloșciuc Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 15 June, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

  Aprecierea calității vieții la pacienții cu bronșiectazii non-fibroză chistică
Botnaru Victor , Voloșciuc Irina , Munteanu Oxana , Corlăteanu Alexandru
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 January, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-910
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Bronșiectazii, tuberculoză și Aspergillus: dificultăți și perspective
Munteanu Oxana , Voloșciuc Irina , Rusu Doina , Scutaru Eugenia , Botnaru Victor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 January, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-1046
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Hemoptizie din două boli severe
Botnaru Victor1 , Voloșciuc Irina1 , Munteanu Oxana1 , Condraţchi Diana2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 January, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-1157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

  Diferenţele de gen la pacienții cu apnee în somn de tip obstructiv
Sîrcu Victoria , Jocot Victoria , Voloșciuc Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 2 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19