IBN
Закрыть
Druță Andrei
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7

2023 - 1

Repertoriul pentru nai în contextul dezvoltării artei de interpretare în contemporaneitate
Druță Andrei , Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-68-486-6.
Disponibil online 21 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Contribuții inovative în arta unor naiști consacrați
Druță Andrei
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Intertext
Nr. 1(59) / 2022 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naiul în creațiile de inspirație folclorică ale lui Tudor Chiriac
Druță Andrei
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-68-465-1.
Disponibil online 31 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Contribuția interpreților la dezvoltarea inovativă a artei naiului în contemporaneitate
Druță Andrei , Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia artei de interpretare la nai în Republica Moldova în a doua jumătate a sec. XX – începutul sec. XXI
Druță Andrei
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(38) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovații în arta contemporană de confecționare a naiului: meșterii Ion și Ionuț Preda
Druță Andrei , Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(39) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 19 July, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Contribuția constructorilor de nai la afirmarea instrumentului în contemporaneitate
Druță Andrei
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția artei de interpretare la nai în Republica Moldova în a doua jumătate a sec. XX
Druță Andrei
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-6-6.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Aspecte ale modernizării tehnice a naiului la confluența secolelor XX–XXI: contribuția meșterilor
Druță Andrei
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a V-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-68-377-7.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forme și structuri ale naiului pe teritoriul european în antichitate
Druță Andrei
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Rezumate. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-68-371-5.
Disponibil online 10 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Dimensiuni contemporane ale unui instrument tradiţional: naiul
Druță Andrei
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-827
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția artei de interpretare la nai în Republica Moldova în a doua jumătate a sec. XX
Druță Andrei
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a IV-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3119-1-5.
Disponibil online 3 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Contribuția meșterului Gr. Covaliu la dezvoltarea artei de construcție a naiului in spațiul romanesc
Druță Andrei
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 12 April, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-1034
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestări artistice ale naiului în contemporaneitate
Druță Andrei , Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a III-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3126-7-7.
Disponibil online 1 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14