IBN
Закрыть
Ciobanu Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
Cărţi - 1. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 1. Cărţi publicate în RM
  • 1.1.Monografii - 1
  • 1.2.Contribuții în monografii - 1
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2022 - 2

Cadrul legal și instituțional pentru realizarea politicii securităţii naţionale a Republicii Moldova versus riscuri și provocări actualizate
Ciobanu Natalia , Ciobanu Ion
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperarea bilaterală a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană pentru asigurarea securității naționale și regionale
Ciobanu Natalia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Interconexiunile integrării sociale și consolidarea sistemului național de securitate
Chişinău: Print Caro, 2022. ISBN 978-9975-165-06-8.
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Activismul societății – cheia securității individuale și naționale
Ciobanu Natalia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-916-3.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocările conflictului transnistrean pentru securitatea națională și vectorul de dezvoltare european al Republicii Moldova
Ciobanu Natalia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 21 July, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The challenges of the transnistrian conflict for national security and the european development vector of the Republic of Moldova
Ciobanu Natalia
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 22 July, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Educația și securitatea națională – piloni ai statului democratic
Ciobanu Natalia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-0-8.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Dialogul politic Republica Moldova-Uniunea Europeană: dimensiuenea securității regionale
Ciobanu Natalia
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunităţi şi provocări pentru RM
Ciobanu Natalia
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3076-7-3.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul integrării regionale
Ciobanu Natalia
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-444-1.
Disponibil online 25 January, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Valori politice europene versus “Principii şi valori” ale clasei politice din Republica Moldova: de la democraţie autentică la pseudodemocraţie
Ciobanu Natalia
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(10) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 4 April, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10