IBN
Закрыть
Zdraguş Vera
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 18.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15

2023 - 1

The impact of the fable study on the formation of learners’ values in the french classroom
Zdraguş Vera
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Science and education: new approaches and perspectives Selective collection of abstracts
Ediția 25 . 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-788-9.
Disponibil online 6 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Le proverbe – outil didactique dans l’enseignement du FLE
Zdraguş Vera
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor filologice
Vol. 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-45. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Aspects methodologiques de la bande dessinee en classe de fle
Zdraguş Vera
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-367-7 (PDF).
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-35. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enjeux du traitement didactique du texte narratif dans l’apprentissage du FLE
Zdraguş Vera
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor filologice
Vol. 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-320-2.
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

La bande dessinée: outil de travail dans l’enseignement/apprentissage du FLE
Zdraguş Vera
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le multimedia comme potentiel interculturel dans l’apprentissage du FLE
Zdraguş Vera
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Socio-umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-53. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

L’impact des documents authentiques dans le développement de la compétence communicative
Zdraguş Vera
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
Disponibil online 16 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’utilisation de la presse francophone pour les activités de la classe de FLE
Cebanu Natalia , Zdraguş Vera
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-65. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La phraséologie liée aux animaux dans l’apprentissage du FLE
Țugulschi Maria , Zdraguş Vera
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La réflexion de l’interculturel dans le processus du développement de la communication en classe de langue
Zdraguş Vera
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-286-1.
Disponibil online 29 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Formes d’interaction verbale dans le developpement de la communication orale en classe de langue
Zdraguş Vera
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-951
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’utilisation des jeux dans l’enseignement de la grammaire
Țugulschi Maria , Zdraguş Vera
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 67. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-43. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La créativite comme moyen motivationnel dans le développement des compétences langagières des apprenants
Zdraguş Vera
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Limbi și literaturi
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-231-1.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La dimension culturelle dans l’apprentissage du fle
Zdraguş Vera
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Ştiinţe Socio-Umanistice şi Didactica Ştiinţelor Socio-Umanistice
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-251-9.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le rôle de l’abréviation dans le devéloppement du vocabulaire français
Cebanu Natalia , Zdraguş Vera
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 67. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Le conte en tant que déclencheur de productions orales en classe de langue
Zdraguş Vera
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les outils effectifs dans la compréhension orale d‟un message en langue étrangère
Zdraguş Vera
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Indices d’organisation logique du texte argumentatif dans l’apprentissage du français
Zdraguş Vera
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(9) / 2016 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 January, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Developpement de la motivation de l’apprentissage par le biais du projet
Zdraguş Vera
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

La production textuelle écrite en tant que force motrice dans le développement de l´activité langagière
Zdraguş Vera
Universitatea de Stat din Tiraspol
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul II. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-134-5.
Disponibil online 17 October, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Aspecte pragmatice în abordarea textului literar şi nonliterar
Zdraguş Vera
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 21 of 21