IBN
Закрыть
Florea Augustina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2021 - 1

„Eu am rămas un român la Paris...” (Marcel Mihalovici: deschidere spre universalitate)
Florea Augustina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(40) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 7 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

„Eu am rămas un român la Paris...” (Marcel Mihalovici: deschidere spre universalitate)
Florea Augustina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-6-6.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compozitorul român Marcel Mihalovici – personalitate notorie în contextul cultural parizian din sec. XX
Florea Augustina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Intertext
Nr. 1-2(53-54) / 2020 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențe romantice ale tendințelor naționale și universale în sonata pentru vioară și pian de Sabin Drăgoi
Florea Augustina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Valențe romantice ale tendințelor național-universale în sonata pentru vioară și pian de Sabin Drăgoi
Florea Augustina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Rezumate. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-68-371-5.
Disponibil online 10 March, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Influențe stilistice în sonata pentru vioară și pian în si minor de Ștefan Neaga
Florea Augustina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(33) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Sonata romantică pentru vioară și pian – dimensiune distinctă a prevederilor curriculare în cadrul procesului de formare a tânărului muzician
Florea Augustina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţământului artistic contemporan
2016. Bălți. ISBN 978-9975-3145-9-6.
Disponibil online 24 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziuni noi în cercetarea romantismului muzical - fenomen prioritar în cultura europeană a sec.al XIX-lea
Florea Augustina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Fenomenul romantismului muzical European în viziunea cercetării sistemice
Florea Augustina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(26) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 6 January, 2017. Descarcări-39. Vizualizări-786
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sonata romantică pentru vioară și pian – dimensiune distinctă a prevederilor curriculare în cadrul procesului de formare a tânărului muzician
Florea Augustina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea interpretativă a sonatei romantice pentru vioară și pian — dimensiune distinctă în evoluarea tânărului musician
Florea Augustina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată aniversării a 75 ani de învăţământ artistic din Republica Moldova
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 22 August, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11