IBN
Закрыть
Prohnițchi Valeriu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3

2023 - 2

Intergenerational redistribution in an ageing society
Gagauz Olga , Prohnitski Valeriu
National Institute for Economic Research, AESM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17. 2023. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-06-2.
Disponibil online 24 November, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intergenerational redistribution in an ageing society
Gagauz Olga , Prohnitski Valeriu
National Institute for Economic Research, AESM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, Volumul I. 2023. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-20-8.
Disponibil online 6 February, 2024. Descarcări-13. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Conturile naționale de transfer pentru Republica Moldova: profilul de vârsta al consumului și venitului din muncă
Gagauz Olga , Prohnițchi Valeriu
Centrul de Cercetări Demografice al INCE
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.3. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3583-6-1.
Disponibil online 30 December, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economic life cycle profiles in Moldova: the national transfer accounts approach
Gagauz Olga , Prohnitski Valeriu
National Institute for Economic Research of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 26-a. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-93-9.
Disponibil online 30 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiența politicilor de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii
Tomşa Aurelia , Erhan Lica , Prohnițchi Valeriu
Academia de Studii Economice din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gender profile of income and consumption: evidence from the national transfer accounts of Moldova
Gagauz Olga , Prohnitski Valeriu
National Institute for Economic Research of Moldova
Economy and Sociology
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-4187 / ISSNe 2587-4195
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
National transfer accounts for Moldova: estimates of consumption and labor income age profile
Gagauz Olga , Prohnitski Valeriu
National Institute for Economic Research of Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 25 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Elaborarea tabelului resurse-utilizări pentru compilarea matricei de contabilitate socială
Prohnițchi Valeriu
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(118) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 24 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea impactului politicilor structurale asupra echilibrului economic general
Prohnițchi Valeriu , Tomşa Aurelia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(118) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 24 January, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Socioeconomic impact of the COVID-19 pandemics and of the response policy in Moldova: an intergenerational perspective based on computable general equilibrium model
Prohnitski Valeriu
Academy of Economic Studies of Moldova
Economy and Sociology
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-4187 / ISSNe 2587-4195
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Particularitățile includerii reexporturilor în modelul de echilibru general aplicat pentru economia Republicii Moldova
Prohnitski Valeriu , Tomşa Aurelia
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 18 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Analiza calității și simetriei structurale ale datelor statistice în vederea elaborării matricelor de contabilitate socială a Republicii Moldova
Tomşa Aurelia , Prohnițchi Valeriu
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-835-2.
Disponibil online 25 April, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12