IBN
Закрыть
Bețișor Angela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 1

Tipologizarea chipurilor scenice în procesul creării spectacolului coregrafic
Bețișor Angela
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-202-0.
Disponibil online 24 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Motivele estetico-filosofice ale conținutului baladei „Miorița” ca sursă de formare a orientărilor valorice naționale
Bețișor Angela
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(155) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 9 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologizarea chipurilor scenice în procesul creării spectacolului coregrafic
Bețișor Angela
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleTezele comunicărilor
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Interacțiunea și corelația dintre coregrafie și literatura artistică ca factor de dezvoltare a baletului contemporan
Bețișor Angela
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-817
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Funcţia şi rolul obiectului în formarea compoziţiei coregrafice
Bețișor Angela
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcția și rolul obiectului in formarea compoziției coregrafice
Bețișor Angela
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Compoziţia scenografică — parte componentă a operei coregrafice
Bețișor Angela
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Interpretarea operelor literare in balet: episoade din experienţa creativă a lui Boris Eifman
Bețișor Angela
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-777
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Maurice Bйjart: stil individual în coregrafie
Bețișor Angela
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9