IBN
Закрыть
Mihalaş Mihai
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2023 - 1

Procesul de dezvoltare a educaţiei şi artei interpretative corale naţionale pe teritoriul Republicii Moldova: retrospectiva secolului XIX – începutul secolului XX
Şimbareova Anna , Mihalaş Mihai
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-202-0.
Disponibil online 24 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Mijloace de expresivitate în miniatura corală Codrule, codruţule de Petru Șerban
Mihalaş Mihai
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(62) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miniatura corală Jalea Miresei de Gh. Ciobanu. Aspecte componistice şi interpretative
Mihalaş Mihai
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan: realizări, provocări, perspective
2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3470-8-2.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Mijloace de expresivitate componistice şi interpretative în suita corală cine n-are dor de luncă de T. Zgureanu
Mihalaş Mihai
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Mijloace de expresivitate interpretativă în miniatura corală Codrule, codruţule de Petru Şerban
Mihalaş Mihai
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a V-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-68-377-7.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale interpretării miniaturilor corale de Zlata Tkaci în practica concertistică
Mihalaş Mihai
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(34) / 2019 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Mijloace de expresivitate componistice şi interpretative în suita corală Cine n-are dor de luncă de T. Zgureanu
Mihalaş Mihai
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a IV-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3119-1-5.
Disponibil online 3 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miniatura corală SEar ă de var ă de Vasile Zagorschi : viziuni interpretative
Mihalaş Mihai
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Unele aspecte ale interpretării miniaturilor corale de Zlata Tkaci în practica concertistică
Mihalaş Mihai
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a III-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3126-7-7.
Disponibil online 2 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Miniatura corală arde pământul de Vasile Zagorschi: viziuni stilistice și interpretative
Mihalaş Mihai
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10