IBN
Закрыть
Bucata (Gurghiș) Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(5)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 18
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 5

2024 - 1

  Benefits and challenges in using wetlands for wastewater treatment
Ferdohleb Alina1 , Bucata (Gurghiș) Elena12 , Bernic Vladimir12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 National Agency for Public Health
Sănătatea și fenomenul rezistenței la antimicrobiene în țările cu venituri mici și medii din Europa de Est
2024. Chişinau, Moldova. .
Disponibil online 5 February, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 3

  Estimarea igienică a stării de sănătate a lucrătorilor expuși riscului acțiunii pesticidelor
Zavtoni Mariana , Bernic Vladimir , Bucata (Gurghiș) Elena
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
One Health and Risk Management
Vol. 2023, / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 21 June, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Managementul preparării probelor din ape reziduale - intervenție strategică de prevenire a diseminării antibioticorezistenței
Bernic Vladimir1 , Tapu Livia12 , Anton Ilie1 , Bucata (Gurghiș) Elena1 , Macari Doina2 , Ferdohleb Alina2
1 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 27 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Morbiditatea prin incapacitate temporară de muncî a angajaților din ramurile economiei naționale
Gherciu Svetlana1 , Bucata (Gurghiș) Elena1 , Meşina Victor2 , Pînzaru Iurie1 , Russu-Deleu Raisa2
1 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
One Health and Risk Management
Vol. 2023, / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 21 June, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 14

  Afecțiunile musculo-scheletice la angajații din industria confecțiilor
Bucata (Gurghiș) Elena
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Arta Medica
Nr. 4(85-S) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Comparative assessment of the nitrogen salts concentration in drinking water sources from the Prut river
Miron Inga , Bernic Vladimir , Bucata (Gurghiș) Elena , Zavtoni Mariana
National Agency for Public Health
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 25 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Comparative study of the drinking water quality assessed from several water sources of the Republic of Moldova
Zavtoni Mariana1 , Miron Inga1 , Bucata (Gurghiș) Elena1 , Bebîh Vladimir1 , Grama Octavian2
1 National Agency for Public Health,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
One Health and Risk Management
Nr. 3(2S) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 2 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Employee health associated with professional risk factors
Gherciu Svetlana1 , Bucata (Gurghiș) Elena1 , Pynzaru Iu.1 , Russu-Deleu Raisa2 , Bernic Vladimir1
1 National Agency for Public Health,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 25 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluarea calității supravegherii medicale a angajaților din Republica Moldova
Pînzaru Iurie , Bucata (Gurghiș) Elena , Gherciu Svetlana , Bernic Vladimir
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Arta Medica
Nr. 4(85-S) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluarea comparativă a concentrației sărurilor de azot din sursele de apă potabilă din ecosistemul râului Prut
Miron Inga , Bernic Vladimir , Bucata (Gurghiș) Elena , Zavtoni Mariana
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanțăCulegere de postere electronice
2022. Chişinău. .
Disponibil online 10 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluarea stării de sănătate a angajaților în relație cu munca
Gherciu Svetlana1 , Bucata (Gurghiș) Elena1 , Russu-Deleu Raisa2 , Pînzaru Iurie1
1 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 4(85-S) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Fenomenul violenței la locul de muncă
Bucata (Gurghiș) Elena
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Arta Medica
Nr. 4(85-S) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nanomaterialele prin prisma sănătății umane
Pînzaru Iurie12 , Stincă Kristina12 , Corețchi Roman1 , Irimca Olga1 , Arama Eugeniu1 , Bucata (Gurghiș) Elena1 , Gherciu Svetlana1 , Bernic Vladimir1
1 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 4(85-S) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Riscuri profesionale la persoanele angajate în domeniul IT
Chitic Virginia1 , Meşina Victor12 , Cheptea Dumitru21 , Russu-Deleu Raisa12 , Gherciu Svetlana2 , Bucata (Gurghiș) Elena2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Arta Medica
Nr. 4(85-S) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sănătatea ocupațională, siguranță chimică și toxicologie: protecția sănătății – pentru un viitor sigur
Jelamschi Nicolae , Guştiuc Vasile , Bahnarel Ion , Friptuleac Grigore , Stincă Kristina , Gherciu Svetlana , Bucata (Gurghiș) Elena , Russu-Deleu Raisa , Pînzaru Iurie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 4(85-S) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Substanțele chimice persistente în produsele de materiale plastice cu impact asupra sistemului endocrin
Zavtoni Mariana , Boiţu Elena , Bucata (Gurghiș) Elena
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Arta Medica
Nr. 4(85-S) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Wastewater risk management and antibiotic resistance phenomenon
Tapu Livia1 , Ferdohleb Alina1 , Bucata (Gurghiș) Elena2 , Anton Ilie2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 National Agency for Public Health
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 25 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Wastewater risk management and antibiotic resistance phenomenon
Tapu Livia , Ferdohleb Alina , Bucata (Gurghiș) Elena , Anton Ilie
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanțăCulegere de postere electronice
2022. Chişinău. .
Disponibil online 10 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

  Particularitățile folosirii antimicrobienelor de către studenții mediciniști
Tapu Livia1 , Bucata (Gurghiș) Elena1 , Burduniuc (Popa) Olga2 , Ferdohleb Alina2 , Spinei Larisa2
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

  Obezitatea și supraponderabilitatea ca factori de risc în etiologia accidentelor vasculare cerebrale
Friptuleac Grigore1 , Bernic Vladimir2 , Tcaci Eudochia2 , Bucata (Gurghiș) Elena2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

  Musculoskeletal disorders among dental professionals
Bucata (Gurghiș) Elena , Ferdohleb Alina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
7. 2018. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 2 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

  Evaluarea locurilor de muncă din serviciul stomatologic cu metoda ergonomica REBA
Ferdohleb Alina1 , Bucata (Gurghiș) Elena21 , Bahnarel Ion12 , Siminovici Svetlana1
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(64) / 2017 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-949
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Particularităţile modelului de servicii de sănătate la locul de muncă
Ferdohleb Alina , Bucata (Gurghiș) Elena
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-25. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

  Promovarea sănătății la locul de muncă: componentele directivelor europene în domeniul serviciilor de sănătate ocupațională
Ferdohleb Alina1 , Bucata (Gurghiș) Elena12 , Bebîh Vladimir1 , Siminovici Svetlana1 , Tapu Livia12
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(67) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 21 November, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Securitatea şi igiena muncii in agricultură
Bebîh Vladimir , Bucata (Gurghiș) Elena , Tapu Livia
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 25 November, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-852
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele particularități ale serviciilor de sănătate ocupațională
Bucata (Gurghiș) Elena , Tapu Livia , Ferdohleb Alina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-029-5..
Disponibil online 21 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

  Argumentele pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate ocupaţională de bază
Bucata (Gurghiș) Elena , Ferdohleb Alina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 2 August, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Aspectele patologiilor profesionale la sportivii de performanţă
Ferdohleb Alina , Bucata (Gurghiș) Elena , Bebîh Vladimir , Tapu Livia
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 7(64) / 2015 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 11 October, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-748
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Barierele pentru reincadrarea in mediul ocupaţional a persoanelor cu dizabilitate cauzată de maladii netransmisibile
Ferdohleb Alina , Rata Vadim , Bebîh Vladimir , Mamaliga Narcisa , Ceban Tatiana , Bucata (Gurghiș) Elena
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 7 December, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluarea simptomelor clinice şi paraclinice în diagnosticul cancerului de colon
Bucata (Gurghiș) Elena , Vrabie Liliana , Feghiu Ana Maria
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 2 August, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Metodele ergonomice utilizate pentru evidențierea determinanților afecțiunilor netransmisibile
Bahnarel Ion , Ferdohleb Alina , Ceban Tatiana , Bucata (Gurghiș) Elena
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 8 December, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-971
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 31 of 31