IBN
Закрыть
Ianioglo Nadejda
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 17.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 17

2024 - 1

  Проблемы и перспективы развития интернационализации исследовательской деятельности в Комратском Государственном Университете
Левитская Алла , Яниогло Надежда , Раковчена Татьяна
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2024. Comrat. ISBN 978-9975-83-294-6.
Disponibil online 24 May, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 4

  К вопросу развития науки и высшего образования Республики Молдова в условиях евроинтеграции
Левитская Алла , Яниогло Надежда
Комратский государственный университет
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea I. 2023. Cahul. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 11 September, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Рынок ценных бумаг как инструмент привлечения инвестиций в экономику Республики Молдова
Яниогло Надежда
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 9. 2023. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-277-9.
Disponibil online 29 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Состояние и перспективы производства ягод в Республике Молдова
Яниогло Надежда
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Стратегия обеспечения качества как инструмент повышения эффективности управления образованием в КГУ
Раковчена Татьяна , Яниогло Надежда , Коврикова Раиса
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0. 978-9975-83-256-4.
Disponibil online 29 April, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

  К вопросу усиления гендерного неравенства в сфере социально - экономических последствий пандемии COVID-19
Левитская Алла , Яниогло Надежда
Комратский государственный университет
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 7. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-147-65-1.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Социально -экономические последствия пандемии COVID-19 в контексте усиления гендерного неравенства
Левитская Алла , Яниогло Надежда
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 30 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

  Риски во внешнеэкономической деятельности предприятий Республики Молдова
Себова Лилия , Яниогло Надежда
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-973
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Роль виноградно- винодельческой отрасли в экономике и внешней торговле Республики Молдова
Яниогло Надежда , Муска Снежана
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

  Основные аспекты состояния производства фруктов в АТО Гагаузия за 1995-2018 годы
Кураксина Светлана , Яниогло Надежда
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția 5, Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-6-5.
Disponibil online 28 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

  Eurointegration of Republic of Moldova: benefits and prospects
Ianioglo Nadejda
Comrat State University
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииIV Национальная научно - практическая конференция
Ediția 4, Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83084-3.
Disponibil online 11 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  К вопросу становления и развития научной концепции инновационного менеджмента
Николаева Надежда , Яниогло Надежда
Комратский государственный университет
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. III. 2018. Comrat, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

  Влияние организационных инноваций на конкурентоспособность предприятия
Ianioglo Nadejda , Podgornaia Anastasia
Universitatea de Stat din Comrat
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 3. 2017. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3021-7-3.
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Интернационализация вузов Республики Молдова, как важнейшее условие конкурентноспособности
Carabet Maria , Ianioglo Nadejda
Universitatea de Stat din Comrat
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 3. 2017. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3021-7-3.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Кластеризация как перспективное направление развития винодельческой отрасли в АТО Гагаузия
Яниогло Надежда
Комратский государственный университет
Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны
2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-055-3..
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

  Повышение конкурентоспособности винодельческих предприятий АТО Гагаузия в рамках организационных инноваций
Яниогло Надежда
Комратский государственный университет
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 5. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-75-791-1.
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

  Crearea mecanismelor de formare şi implementare a inovaţiilor organizaţionale în cadrul întreprinderii
Ianioglo Nadejda
Universitatea de Stat din Comrat
Economica
Nr. 4(94) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-839
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Model of cluster development management wineries enterprises in ATU Gagauzia
Ianioglo Nadejda
Comrat State University
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 18 May, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-919
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Методология оценки имплементации организационных нововведений на базе винодельческих предприятий АТО Гагаузия
Левитская Алла , Яниогло Надежда
Комратский государственный университет
Intellectus
Nr. 3 / 2015 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 16 November, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-1066
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Разработка алгоритма реализации организационных инноваций на предприятии
Яниогло Надежда
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 1. 2015. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3106-1-1.
Disponibil online 1 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20