IBN
Закрыть

102Publicaţii

430Descărcări

53533Vizualizări

Arseni Igor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 26. Publicaţii la conferinţe din RM - 73. Publicaţii peste hotare - 2.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 16
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 19
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 54
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.5.Cursul universitar - 1

2024 - 3

Electronic justice as a way to optimize civil legal proceedings
Arseni Igor
Comrat State University
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 12, Vol. II. 2024. Bălți. ISBN 978-9975-50-318-1.
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Role and essence of organizers trading turnover
Arseni Igor , Zahariya Sergei
Comrat State University
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 12, Vol. II. 2024. Bălți. ISBN 978-9975-50-318-1.
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гражданское право Республики Молдова. Общая часть: Лица в гражданском праве: Университетский курс
Frunză Iurie
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, USM,
Chişinău, 2024 / ISBN 978-9975-62-667-5
Disponibil online 29 February, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 10

Content and manifestation of the principle of competition in the civil procedure of the Republic of Moldova and foreign countres
Arseni Igor
Comrat State University
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(18) / 2023 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 30 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contracte de distribuție și dealer: probleme de calificare și individualizare
Arseni Igor
Universitatea de Stat din Comrat
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 11 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Features of the legal regulation of the distribution agreement in foreign countries
Arseni Igor
Comrat State University
Vector European
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legal aspects of surrogate motherhood in the Republic of Moldova
Arseni Igor , Zaharia Serghei
Universitatea de Stat din Comrat
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 6-a. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-334-0..
Disponibil online 1 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legal regulation of the procedure of transplantation of human organs and tissues in the countries of Europe
Arseni Igor
Comrat State University
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 6-a. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-334-0..
Disponibil online 1 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimization of the institute of judicial costs in civil proceedings
Arseni Igor
Comrat State University
Vector European
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pешения суда по гражданским делам в системе оптимизации гражданского судопроизводства
Арсени Игорь
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 26 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Общая характеристика субъектов корпоративных отношений
Арсени Игорь
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оптимизация гражадaнского судопроизводства на стадии подготовки дела к судебному разбирательству
Арсени Игорь
Комратский государственный университет
Drepturile persoanei în lumina jurisprudenței naționale : În honorem profesor Andrei Smochină
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-497-8.
Disponibil online 9 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Принципы доказывания как способ оптимизации института доказывания в гражданском процессе
Арсени Игорь
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 11

Civil court decisions in the Republic of Moldova: essence, distinctive features and separate types
Arseni Igor1 , Sosna Alexandru2
1 Comrat State University,
2 Moldova State University
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 13 June, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Действие принципов разумности, справедливости и верховенства права в судебном разбирательстве по гражданским делам
Арсени Игорь12
1 Комратский государственный университет,
2 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оптимизация аппеляционного производства в гражданском процессе Республики Молдова
Арсени Игорь12
1 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований,
2 Комратский государственный университет
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оптимизация института доказательств в гражданском судопроизводстве
Арсени Игорь
Комратский государственный университет
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Понятие аналогии гражданского процессуального закона
Арсени Игорь
Комратский государственный университет
Инновационное развитие правотворческой и правоприменительной практики в Республике Молдова: проблемы, достижения и перспективы
2022. Comrat. ISBN 978-9975-83-199-4..
Disponibil online 15 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правовое регулирование процедуры трансплантации органов и тканей человека в европейских странах
Арсени Игорь
Комратский государственный университет
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-165-12-9..
Disponibil online 16 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы достаточности и убедительности косвенных доказательств в гражданском судопроизводстве
Арсени Игорь , Султ Георгий
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 1 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы правового регулирования трансплантации органов и тканей человека в международном и национальном праве
Арсени Игорь
Комратский государственный университет
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-165-12-9..
Disponibil online 16 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Производство по делам с незначительной ценой иска как вид упрощенного производства в системе оптимизации гражданского судопроизводства
Арсени Игорь
Комратский государственный университет
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. II. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-50-298-6. (vol. 2).
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Решение суда как вид постановлений по гражданским делам в системе оптимизации гражданского судопроизводства
Арсени Игорь
Комратский государственный университет
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. II. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-50-298-6. (vol. 2).
Disponibil online 17 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сущность и значение принципа справедливости гражданского судопроизводства
Арсени Игорь
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 1 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 11

Cтруктура и содержание мотивированного решения по гражданскому делу: теоретико-практический аспект
Арсени Игорь
Комратский государственный университет
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 6. 2021. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4..
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctrinal studies of the quality assessment criteria of judicial decision guaranteeing the social protection of its participants
Petrov Vladimir1 , Arseni Igor2
1 National University of “Odessa Maritime Academy”,
2 Comrat State University
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oптимизация производства о пересмотре решений в ревизионном порядке в гражданском процессе в Республики Молдова
Арсени Игорь
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Studii şi cercetări juridice
Partea 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN ISBN 978-9975-3201-1-5; 978-9975-3201-7-7.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Актуальные аспекты оптимизации приказного производства в гражданском процесе Республики Молдова
Арсени Игорь
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Studii şi cercetări juridice
Partea 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-1-5.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-783
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Законность и обоснованность решения суда по гражданским делам как показатель качества судебного акта в Республике Молдова
Арсени Игорь
Комратский государственный университет
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Качество судебного акта через развитие концепции мотивированности судебных решений в практике Европейского Суда по Правам Человека
Арсени Игорь12
1 Комратский государственный университет,
2 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Определение суда как вид постановления по гражданским делам
Арсени Игорь
Комратский государственный университет
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оптимизация искового производства в гражданском процессе Республики Молдова
Арсени Игорь
Комратский государственный университет
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности реализации участником (акционером) права на доступ к информации корпорации для подготовки к процессу оспаривания
Арсени Игорь , Арсени София
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правовое регулирование репродуктивного здоровья и вспомогательных репродуктивных технологий в Республике Молдова
Арсени Игорь
Комратский государственный университет
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 4-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правовые аспекты суррогатного материнства в Республики Молдова
Арсени Игорь
Комратский государственный университет
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 4-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 11

Квалификация условий о территории, об эксклюзивности и логистические условия в дистрибьюторском договоре: теоретико-правовые аспекты
Арсени Игорь
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Национальный и зарубежный опыт правового регулирования гражданского оборота органов и тканей человека
Арсени Игорь
Комратский государственный университет
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 3-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-805-0.
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нравственные основы применения мер уголовно процессуального пресечения
Арсени Игорь , Сосна Борис
Комратский государственный университет
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 5. 2020. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4.
Disponibil online 27 September, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности государственной регистрации иностранных предприятий и иностранных индивидуальных предпринимателей в Республике Молдова
Арсени Игорь , Гуран Семен
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Понятие и правовая природа сервитутов в гражданском праве Республики Молдова
Султ Георгий , Арсени Игорь
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-1315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Понятие и признаки дочернего хозяйственного общества
Арсени Игорь
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы мотивированности решения суда по гражданским делам через призму практики европейского суда по правам человека
Арсени Игорь
Комратский государственный университет
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Производство по делам с незначительной ценой иска как вид упрощенного производства в гражданском процессе Республики Молдова
Арсени Игорь
Комратский государственный университет
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Процессуальные особенности оптимизации приказного производства в Pеспублике Молдова
Арсени Игорь
Комратский государственный университет
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 5. 2020. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4.
Disponibil online 27 September, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Решение суда в системе постановлений по гражданским делам
Арсени Игорь
Комратский государственный университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современное понятие и признаки приказного производства в гражданском процессе Республики Молдова
Арсени Игорь
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-913
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 17

Проблемы правового регулирования международного дистрибьюторского договора
Арсени Игорь , Сосна Борис
Комратский государственный университет
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(14) / 2019 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 4 January, 2020. Descarcări-48. Vizualizări-918
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дистрибьюторский и дилерский договоры: вопросы разграничения и отличия
Арсени Игорь
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-887
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Международный и зарубежный опыт правового регулирования трансплантации органов и тканей человека
Арсени Игорь
Комратский государственный университет
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Назначение адвоката ответчику, место жительства которого неизвестно
Арсени Игорь
Комратский государственный университет
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 103