IBN
Закрыть
Pilchin Ivan
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 2.
Cărţi - 1. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 1
 • 2.2.Contribuții în monografii - 1
 • 2.3.Contribuții în monografii indexate in Scopus - 0
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 2

Metamorfozele imaginilor poetice în creația lui Grigore Vieru: o retrospectivă
Pilchin Ivan
Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“
50 de ani la USM: Sergiu Pavlicenco
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-668-2.
Disponibil online 23 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ziua Națională a Lecturii
Pilchin Ivan
Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“
BiblioPolis
Nr. 1(88) / 2023 / ISSN 1811-900X / ISSNe 2587-3113
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Russian writers on Brexit in 2019
Pilkin Ivan
Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“
Brexit and the Migrant Voice: EU Citizens in post-Brexit Literature and Culture
Oxfordshire, UK: 2022. ISBN 978-100068551-0, 978-036770883-2.
Disponibil online 3 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Dialogica, o necesitate
Pilchin Ivan
Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginarul literei
Pilchin Ivan
Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The book of whispers by Varujan Vosganian as a literary way of understanding armenian genocide
Pilkin Ivan
Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Bestiarul secolului XX: Apollinaire și Borges
Pilchin Ivan
Universitatea de Stat din Moldova
Caietele Sextil Pușcariu
Ediția a 3-a. 2017. Cluj-Napoca, România. ISSN ISSN 2393 ‒ 526X ISSN‒L 2393 ‒ 526X.
Disponibil online 14 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literatura tradusă ca obiect al reprezentărilor sociale
Pilchin Ivan
Universitatea de Stat din Moldova
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 11 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziuni zooetice în literatura contemporană: Elizabeth Costello de J. M. Coetzee
Pilchin Ivan
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 2. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-433-5.
Disponibil online 1 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Între Thanatos şi Eros: cum arăta lumea lui George Bacovia în volumul Plumb
Pilchin Ivan
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-53. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10