IBN
Закрыть

39Publicaţii

907Descărcări

28351Vizualizări

Cazacu Daniela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Scopus Author ID
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 27.
Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 22
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3

2024 - 1

Adaptarea copiilor la grădiniță: abordări psihologice și implicații educaționale
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 12, Vol. I. 2024. Bălți. ISBN 978-9975-50-318-1.
Disponibil online 8 May, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 4

Reprezentarea socială a familiei contemporane în Republica Moldova
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1(42) / 2023 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 6 June, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentarea socială a stresului informațional la adolescenți
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2(43) / 2023 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 20 December, 2023. Descarcări-19. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terapia cognitiv-comportamentală în reconfigurarea percepției corpului și a imaginii de sine
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-314-3.
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-16. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of cognitive-behavioral therapy in reducing depressive symptoms among adolescents
Cazacu Daniela
"Alecu Russo" State University of Balti
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 14. 2023. Chişinău, 2023. ISBN 978-9975-180-25-2.
Disponibil online 14 March, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Dezvoltarea socio-emoțională a copiilor: diferențe de gen
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-295-5(PDF).
Disponibil online 20 December, 2022. Descarcări-78. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Когнитивно-поведенческая и рационально-емотивная терапия в психологическом консультировании подростков с генерализованной тревожностью
Казаку Даниела , Сиволобова Марина
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-295-5(PDF).
Disponibil online 20 December, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 11

Aspecte generale ale consilierii psihologice pentru orientare profesională
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exprimarea de sine prin dezvoltarea creativității și inventivității
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O importantă noutate editorială Mihai Șleahtițchi. imaginabilis. O introducere în teoria reprezentărilor sociale
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(37) / 2020 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 5 December, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihoterapia cognitiv-comportamentală în tulburarea anxioasă generalizată
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-246-7.
Disponibil online 19 May, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentarea socială a persoanei cu dizabilităţi în mediul studenţesc
Cazacu Daniela1 , Hriţcu Alexandra2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei, mun. Bălți
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-246-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentările sociale ale bătrâneţei: diferenţe de gen
Cazacu Daniela1 , Hriţcu Ştefan2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Instituție publică – Centrul Social „Viaţa cu speranţă”, mun. Bălți
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-246-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terapia cognitiv-comportamentală în cazul crizelor generate de tulburările sexuale
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-150. Vizualizări-1188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Когнитивно-поведенческая терапия, как элемент психологического консультирования пар в кризисной ситуации
Казаку Даниела1 , Городецкая Юлия2
1 Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо",
2 Centru Multifuncțional «Renaștere», or.Râșcani
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(59) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 22 July, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-860
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Польза видеоигр: миф или реальность?
Орлов Дмитрий , Казаку Даниела
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-246-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-32. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стратегии моделирования восприятия родительских ролей у современной молодежи
Казаку Даниела , Овдиенко Александра
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-246-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Элементы когнитивно-поведенческой терапии в психологическом консультирование пар в кризисной ситуации
Городецкая Юлия , Казаку Даниела
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-246-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Aspecte ale consilierii psihologice ale copiilor cu cerinţe educaţionale speciale
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cognitive behavioural therapy for difficult adolescents
Cazacu Daniela
"Alecu Russo" State University of Balti
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-693-3.
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cognitive-behavioral therapy in case of general crises of sexual disorders
Cazacu Daniela
"Alecu Russo" State University of Balti
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consilierea psihologică a familiei copilului cu tulburări de limbaj
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Asistenţa logopedică: actualitate şi orizonturi
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-46-403-1.
Disponibil online 6 March, 2021. Descarcări-34. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зависимость от видеоигр среди молодёжи: перспективы и критические сферы влияния
Казаку Даниела , Орлов Дмитрий
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(20) / 2019 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-2344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Familia ca factor de risc în dezvoltarea copilului
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 January, 2019. Descarcări-107. Vizualizări-1483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriatul familie-școală-psiholog în reușita educației incluzive
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediţia 4. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3276-1-9.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentarea socială a familiei contemporane din perspectiva diferenţelor în ceea ce priveşte nivelul educaţiei: studiu realizat în contextul social şi cultural din Republica Moldova
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(33) / 2018 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-24. Vizualizări-1643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentarea sociala a familiei la femeile contemporane din Republica Moldova
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Kreatikon. Creativitate. Formare. Performanță
Ediția a 14-a . 2018. Iași . ISBN 978-9975-56-579-0.
Disponibil online 26 April, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Арт-терапия, как альтернативная форма разрешения конфликтов в современных семьях
Cazacu Daniela , Ovdienco Alexandra
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 9. 2018. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3277-5-6..
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Cercetarea funcţionalităţii familiilor din Republica Moldova şi elaborarea mecanismelor de reajustare psiho-socială a acestora
Briceag Silvia , Cazacu Daniela , Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 13 June, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-824
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii și tehnici de intervenție psihologică în educația pentru familie la vârsta adolescentă
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-205-4.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-48. Vizualizări-1248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исследование в области социальных представлений о семье в старшем дошкольном возрасте
Казаку Даниела , Овдиенко Александра
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-1600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Reprezentarea sociala a familiei din Republica Moldova
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesin the context of mentality's transformation
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentarea socială a familiei din Republica Moldova: diferențe de gen
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(45) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 December, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-1469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentarea socială despre familie – ansamblu de informaţii, credinţe şi opinii ale tinerilor din Republica Moldova.
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2016 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 7 December, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-1793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Reprezentarea socială despre familie – ansamblu de informații, credințe și opinii ale tinerilor din Republica Moldova
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 June, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-861
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentarea socială despre familie – ansamblu de informații, credințe și opinii ale tinerilor din Republica Moldova
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesThe mentalities of society in transformation
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Identificarea nivelului de stres ocupaţional în mediul medical
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăMaterialele colloquia professorum din 12 oct. 2012
Ediţia 3. 2014. Bălţi. ISBN 978-9975-50-135-4.
Disponibil online 29 April, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia cercetării reprezentărilor sociale: sinteze
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 2-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-068-0.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentări sociale despre familia contemporană la adolescenți
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăColloquia Professorum din 18 octombrie 2013
Ediția 4. 2014. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-136-1.
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 39 of 39