IBN
Закрыть
Cotoviţcaia Daniela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice: aspecte relevante ale instituției de învățământ artistic extrașcolar
Cotoviţcaia Daniela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(73) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Curriculum de bază – sistem de competenţe pentru învăţământul artistic
Cotoviţcaia Daniela12
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Agenția națională pentru curriculum și evaluare
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(41) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 21 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum de bază – sistem de competențe pentru învățământul artistic
Cotoviţcaia Daniela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum diferenţiat pentru şcoala de arte/muzică, profilul arte muzicale – premisă a managementului calităţii
Cotoviţcaia Daniela123
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Agenția națională pentru curriculum și evaluare,
3 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația artistică extrașcolară versus învățarea prin artă – actualități și contexte relevante
Cotoviţcaia Daniela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-952-1.
Disponibil online 8 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Învăţământul artistic extraşcolar – realitate, diversitate şi perspective de dezvoltare
Cotoviţcaia Daniela12
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Agenția națională pentru curriculum și evaluare
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculumul pentru domeniul Arte, profilul Muzică: actualitate şi viziuni de perspectivă.
Pogolşa Lilia , Cotoviţcaia Daniela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația pentru frumos – premisă definitorie a educaţiei artistice în școlile de arte/muzică și arte plastice
Cotoviţcaia Daniela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația prin artă – probleme actuale și de perspectivă în formarea competențelor interpretative ale elevului pianist
Cotoviţcaia Daniela1 , Goncearuc Mariana2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exprimarea artistică şi sensibilizarea culturală — calea spre o educaţie de calitate
Cotoviţcaia Daniela1 , Pogolşa Lilia2
1 Agenția națională pentru curriculum și evaluare,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Interdependenţa artelor sau conexiuni inverse
Cotoviţcaia Daniela12
1 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 23 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Educaţia cultural-artistică: viziuni şi perspective de aplicare practică şi metodologică
Cotoviţcaia Daniela
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Arta – o disciplină fascinantă de învăţat, dar şi o experienţă de viaţă puternică şi reală
Cotoviţcaia Daniela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderneconferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 1-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-066-6.
Disponibil online 23 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13