IBN
Закрыть
Madan Diana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 20.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 11
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 11
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 9

2020 - 1

Lipomul vulvar: analiza a șapte cazuri consecutive
Mişina Ana1 , Harea Patricia1 , Madan Diana1 , Petrovici Virgil2 , Şcerbatiuc-Condur Corina2 , Mişin Igor23
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(86) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Лапароскопическое лечение доброкачественных образований яичников у детей и подростков
Мишина Анна , Харя Патричия , Мадан Диана
Центр матери и ребенка
Альманах института хирургии имени А.В.Вишневского
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2075-6895
Disponibil online 28 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Chistadenom seros paraovarian borderline la adolescentă:prezentare de caz
Mişina Ana , Harea Patricia , Madan Diana , Fuior-Bulhac Liliana , Petrovici Virgil
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 4(17) / 2018 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 24 June, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chisturile și tumorile ovariene gigante la copii și adolescente
Harea Patricia1 , Mişina Ana1 , Madan Diana1 , Cuţitari Irina2
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Ginecologia.ro
Nr. 2(20) / 2018 / ISSN 2344-2301 / ISSNe 2457-3566
Disponibil online 19 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tumorile ovariene epiteliale la pacientele peiatrice
Mişina Ana1 , Harea Patricia1 , Cuţitari Irina2 , Madan Diana1 , Fuior-Bulhac Liliana1 , Petrovici Virgil1
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congres Național al Societății de Obstetrică și Ginecologie din România
Ediția a 20-a. 2018. Iași, România. ISBN 978-973-0-27806-4.
Disponibil online 25 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Диагностика и хирургическое лечение опухолей яичников у детей и подростков
Мишина Анна , Харя Патричия , Мадан Диана
Центр матери и ребенка
Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний XXXI Международный конгресс с курсом эндоскопии
Ediția 31. 2018. Moscova, Rusia. ISBN 978–5–906484–37–6.
Disponibil online 19 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Липома вульвы: анализ семи последовательных случаев
Мишина Анна1 , Харя Патричия1 , Мадан Диана1 , Петрович Валерий1 , Мишин Игорь23
1 Центр матери и ребенка,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний XXXI Международный конгресс с курсом эндоскопии
Ediția 31. 2018. Moscova, Rusia. ISBN 978–5–906484–37–6.
Disponibil online 19 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Синдром внутрибрюшной гипертензии при гигантских опухолях яичников у детей и подростков
Мишина Анна , Харя Патричия , Мадан Диана
Центр матери и ребенка
Альманах института хирургии имени А.В.Вишневского
Nr. 1 / 2018 / ISSN 2075-6895
Disponibil online 28 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Chist dermoid ovarian parazitar
Mişina Ana , Madan Diana
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(70) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 23 December, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-835
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formaţiunile ovariene epiteliale la copii şi adolescente
Gudumac Eva , Mişina Ana , Madan Diana
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(69) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 22 December, 2016. Descarcări-36. Vizualizări-999
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ovarian masses in childrens and adolescents: a clinical study of 200 cases
Mishina Anna1 , Madan Diana1 , Ghimpu Victoria2
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Ginecologia.ro
Nr. 4(11) / 2016 / ISSN 2344-2301 / ISSNe 2457-3566
Disponibil online 2 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcina abdominală avansată
Cerneţchi Olga1 , Moldovanu Mihai1 , Mişina Ana2 , Madan Diana2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(52) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 January, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teratoamele mature chistice la copii şi adolescente. Reviul literaturii
Madan Diana
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(72) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 28 December, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лапароскопическое лечение кист яичников у детей и подростков
Мишина Анна , Мадан Диана
Центр матери и ребенка
Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний Международный конгресc c курсом эндоскопии
Ediția a 29-a. 2016. Moscova, Rusia. ISBN 978-5-906484-18-5.
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 13

Chisturile ovariene la copii și adolescente: analiza a 193 cazuri
Mişina Ana1 , Madan Diana1 , Mişin Igor2
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Arta Medica
Nr. 3(56) / 2015 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 3 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chisturile paratubare: reviul literaturii şi prezentare de caz clinic
Mişina Ana , Madan Diana , Fuior Liliana , Petrovici Virgil
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(49) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 February, 2016. Descarcări-190. Vizualizări-3235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticul şi tratamentul hemivaginului obstructiv cu anomalie renală ipsilaterală: sindromul OHVIRA
Mişina Ana1 , Madan Diana1 , Mişin Igor2
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Arta Medica
Nr. 3(56) / 2015 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 3 February, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Echinococoza ovariană la copii şi adolescente
Mişina Ana1 , Madan Diana1 , Mişin Igor23
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(49) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 February, 2016. Descarcări-24. Vizualizări-802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii de prognostic ale cancerului endometrial slab-diferenţiat cu metastaze extrauterine
Mişina Ana , Madan Diana , Mişin Igor , Cernat Mircea
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Congresul IV național de oncologie
1(3). 2015. Chişinău. ISSN 1857-4572.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hematocolposul - cauza diagnosticului abdomenului acut in ginecologie
Mişina Ana1 , Madan Diana1 , Mişin Igor2 , Gheorghiţa Vadim2
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Reuniune a Chirurgilor din Moldova “Iacomi – Răzeşu”
Ediția a 37-a. 2015. Piatra Neamț, România. ISBN 978-606-13-2460-6.
Disponibil online 25 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laparoscopic management of Sertoli-Leydig cell tumors of the ovary in Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome
Mishina Anna1 , Madan Diana1 , Mishin Igor2 , Cernat Mircea3
1 Institute of Mother and Child,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 Institute of Oncology
Congresul IV național de oncologie
1(3). 2015. Chişinău. ISSN 1857-4572.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naşterea vaginală după operaţie cezariană
Cerneţchi Olga1 , Petrov Victor2 , Stavinskaia Ludmila1 , Opalco Igor2 , Burlac Ala2 , Madan Diana2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(65) / 2015 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 26 December, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-917
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pediatric ovarian epithelial tumors: one-center experience
Glijin Carolina1 , Madan Diana1 , Cernat Mircea2
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 IMSP Institutul Oncologic
Congresul IV național de oncologie
1(3). 2015. Chişinău. ISSN 1857-4572.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificaţia markerilor predictivi în diagnosticul naşterilor premature
Madan Diana , Petrov Victor , Opalco Igor , Manceva Maria , Pădure Valeriu
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(65) / 2015 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 26 December, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-971
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Torsiunea de ovar la copii si adolescente: 24 cazuri consecutive
Mişina Ana1 , Madan Diana1 , Mişin Igor2 , Gheorghiţa Vadim2
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Reuniune a Chirurgilor din Moldova “Iacomi – Răzeşu”
Ediția a 37-a. 2015. Piatra Neamț, România. ISBN 978-606-13-2460-6.
Disponibil online 25 April, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Диагностика и лечение кист яичников у детей и подростков
Мишина Анна123 , Мадан Диана123 , Мишин Игорь123
1 Центр матери и ребенка,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
З’їзді хірургів України
Ediția a 23-a. 2015. Kyiv, Ukraine. .
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эпителиальные опухоли яичников у детей и подростков
Мишина Анна , Мадан Диана , Мишин Игорь
Центр матери и ребенка
Альманах института хирургии имени А.В.Вишневского
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2075-6895
Disponibil online 27 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 6

Marcherii biochimici ca factori de predicţie în naşterea premature
Opalco Igor , Madan Diana
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(61) / 2014 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 6 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intracapsular transabdominal myomectomy
Mishina Anna , Harea Patricia , Madan Diana
Institute of Mother and Child
Congres Național al Societății de Obstetrică și Ginecologie din România
Ediția a 16-a. 2014. Cluj -Napoca, România. ISSN 1220-5532.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mucinous cystadenoma of the ovary in a young patient
Madan Diana1 , Mishina Anna1 , Harea Patricia1 , Mishin Igor2
1 Institute of Mother and Child,
2 National Scientific-Practical Centre of Emergency Medicine
Archives of the Balkan Medical Union Supliment
Nr. S1(49) / 2014 / ISSN 0041-6940
Disponibil online 18 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pediatric ovarian dermoid cysts: one-center experience
Madan Diana , Mishina Anna , Harea Patricia
Institute of Mother and Child
Archives of the Balkan Medical Union Supliment
Nr. S1(49) / 2014 / ISSN 0041-6940
Disponibil online 18 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Surgical treatment of ovarian masses in children and adolescents
Madan Diana1 , Mishina Anna1 , Harea Patricia1 , Mishin Igor2
1 Institute of Mother and Child,
2 National Scientific-Practical Centre of Emergency Medicine
Congres Național al Societății de Obstetrică și Ginecologie din România
Ediția a 16-a. 2014. Cluj -Napoca, România. ISSN 1220-5532.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uterus-sparing abdominal myomectomy for very large uterine size
Madan Diana , Mishina Anna , Harea Patricia
Institute of Mother and Child
Archives of the Balkan Medical Union Supliment
Nr. S1(49) / 2014 / ISSN 0041-6940
Disponibil online 18 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Epidemiology of preterm birth
Sclifos Natalia , Madan Diana , Bursacovschi Natalia
Institute of Mother and Child
Archives of the Balkan Medical Union Supliment
Nr. S3(48) / 2013 / ISSN 0041-6940
Disponibil online 13 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imperforate hymen with hematocolpos: a series of 37 cases
Mishina Anna12 , Gladun Elena12 , Madan Diana12 , Mishina Liudmila I.12
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Archives of the Balkan Medical Union Supliment
Nr. S3(48) / 2013 / ISSN 0041-6940
Disponibil online 13 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Surgical management of ovarian masses in the pediatric and adolescent population: single center experience
Mishina Anna12 , Gladun Elena12 , Madan Diana12 , Fuior Liliana12 , Petrovich Virgil12
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Archives of the Balkan Medical Union Supliment
Nr. S3(48) / 2013 / ISSN 0041-6940
Disponibil online 13 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 36 of 36