IBN
Закрыть

49Publicaţii

661Descărcări

27477Vizualizări

Ciobu Stela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)

Articole în reviste din RM - 26. Publicaţii la conferinţe din RM - 18. Publicaţii peste hotare - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 10
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 10
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 4

2022 - 4

Implementing corporate governance good practices in the banking system of the Republic of Moldova
Ciobu Stela1 , Iordachi Victoria2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 14 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effects of internal control system on credit risk and financial performance of the moldovan banks
Ciobu Stela , Cara Ion
Academy of Economic Studies of Moldova
Economia Contemporană
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2537-4222
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internal control as a tool in the process of detecting and preventing operational risk in the banks of the Republic of Moldova
Ciobu Stela , Cara Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.42. 2022. Iași, România. ISSN 2971- 8740 ISSN- L 2971- 8740.
Disponibil online 21 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocările auditului intern în cadrul Sistemului de control financiar al băncilor
Ciobu Stela , Cara Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Evaluarea sistemului de control intern în cadrul băncilor din Republica Moldova
Ciobu Stela , Cara Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.2. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Improvement of the bank credit management mechanism in the COVID-19 pandemic situation
Grecu Luminița , Ciobu Stela
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management of the strategic risk in the banking sector of the Republic of Moldova
Ciobu Stela , Tabuica (Mirza) Cristina
Academy of Economic Studies of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perpectives for the digital banking development in the Republic of Moldova
Ciobu Stela1 , Iordachi Victoria2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Towards a circular economy – country practices and government policy decisions
Iordachi Victoria1 , Ciobu Stela2
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Competitiveness and sustainable development in the context of European integration
Editia 3. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-45-739-2 (PDF).
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

COVID-19 and the response of central monetary authorities
Iordachi Victoria1 , Timuş Angela1 , Ciobu Stela2
1 National Institute for Economic Research, ASM,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financial inclusion role in the times of Covid-19 pandemics
Iordachi Victoria1 , Ciobu Stela2
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-116. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financial literacy development in the Republic of Moldova: perspectives and challenges
Ciobu Stela1 , Iordachi Victoria2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicaţiile guvernanţei corporative asupra gestiunii băncilor din Republica Moldova
Ciobu Stela , Cara Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(113) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of circular economy principles in new pandemic realities
Iordachi Victoria1 , Timuş Angela1 , Ciobu Stela2
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Waste management - best practices for the Republic of Moldova
Iordachi Victoria1 , Ciobu Stela2
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Analiza comparativă a riscurilor și performanțelor bancare între Republica Moldova și țările uniunii europene pentru anii 2014 – 2018
Ciobu Stela , Tofan Nicoleta , Naclada Maria
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-962-5.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
External debt implications on the development of national economy
Timuş-Iordachi Victoria , Ciobu Stela
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Role of the central banks in prevention and management of bank frauds
Ciobu Stela1 , Timuş-Iordachi Victoria2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 2(3) / 2019 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Development of loyalty policy of the bank customers in the Republic of Moldova
Ciobu Stela
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 16 January, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul implementării Basel III asupra sectorului bancar din Uniunea Europeană
Ciobu Stela1 , Iordachi Victoria2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 49