IBN
Закрыть
Sclifos Eugen-Tudor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 43. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
Teze/Rezumate în culegeri - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 28
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 13
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 4

2023 - 2

„Tentative” rusești de reanexare a sudului Basarabiei (1858-1878)
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie, USM
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice și sociale
SUS. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-691-0.
Disponibil online 4 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema Basarabiei reflectată în publicația ieșeană „Steaua Romaniei” (ianuarie-iulie 1878)
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie, USM
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 7. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-172-14-1.
Disponibil online 30 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

In honorem dinu Poștarencu la 70 de ani
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(131-132) / 2022 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Conferința științifică internațională „1821-an de cotitură in istoria modernă a principatelor romane” Chișinău, 15 iunie 2021
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(127-128) / 2021 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferința științifică internațională Războiul crimeii, Pacea de la Paris și consecințele pentru spațiul românesc Chișinău, 27 mai 2021
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(125-126) / 2021 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 22 October, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nicolae Iorga și chestiunea Basarabiei în context internațional (1856-1916)
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie
Limba Română
Nr. 3(263) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 30 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Armata rusă în Basarabia în anul 1877 (Din relatările unor corespondenţi străini)
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie
COHORTA
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-0100
Disponibil online 3 March, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disputa britanico-rusă pentru Basarabia (1856)
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 9 / 2020 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 9 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Franța și chestiunea Basarabiei la Conferința de Pace de la Paris (1919-1920)
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(123-124) / 2020 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

În „culisele” problemei basarabene în timpul Congresului de pace de la Paris (februarie-martie 1856)
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 8 / 2019 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
În „culisele” problemei basarabene în timpul Congresului de pace de la Paris (februarie-martie 1856)
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie: Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 20 decembrie 2018
2019. Chişinău. ISSN 2345-1939.
Disponibil online 17 August, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cabinetul de la Viena și problema Basarabiei (1856‒1857)
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţiIn honorem profesor Ion Eremia
2019. Chișinău. ISBN 978-9975-3331-2-2..
Disponibil online 30 September, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prusia și Unirea Principatelor Române în rapoartele ministrului plenipotențiar al Franței la Berlin, Léonel de Moustier (1857-1858)  
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(117-118) / 2019 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 12 August, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-858
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

 Marea Britanie şi chestiunea Sudului Basarabiei (1856-1857)
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(27) / 2018 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 5 December, 2018. Descarcări-30. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferința internațională „Marea Unire a Românilor (1918). Istorie și actualitate”,  Iași, 22-24 martie 2018
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(113) / 2018 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferința științifică „Centenarul votării moțiunii de Unire de către Zemstva  județului Soroca. 13 martie 1918”
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(113) / 2018 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferința științifică  „Centenarul votării moțiunii de Unire de către Zemstva județului Bălți, 3 martie 1918”
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(113) / 2018 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecouri ale chestiunii Basarabiei în presa franceză (1856-1857). Cazul publicațiilor „Le Constitutionnel” și „Journal des Débatas Politiques et Littéraires”
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 7 / 2018 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Franța și Unirea Basarabiei cu România (1918)
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie al AŞM
Limba Română
Nr. 1-2(243-244) / 2018 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Franţa, Rusia şi chestiunea Basarabiei (ianuarie-martie 1856)
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018. CHIȘINĂU, 2018. ISBN 978-9975-3183-9-6.
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 9

Chestiunea Basarabiei în corespondența diplomatică a lui Mihail Kăgălniceanu în anii Războiului de Independență
Cojocaru Gheorghe , Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(110) / 2017 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 9 March, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-815
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferința științifică „Congresul militarilor moldoveni”
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 4(112) / 2017 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 9 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documente referitoare la Basarabia în arhiva de politică externă de la Paris (1856-1857)
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie al AŞM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(26) / 2017 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 24 October, 2017. Descarcări-29. Vizualizări-901
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gheorghe Rosetti-Solescu, Corespondență diplomatică personală și oficială (1895-1911)
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 4(112) / 2017 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 9 March, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marea Britanie și chestiunea sudului Basarabiei 1856-1857
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie al AŞM
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 27. 2017. Chişinău. .
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poziția Sardiniei în chestiunea unirii principatelor române și a sudului Basarabiei în rapoartele ambasadorului francez la Torino Agenor, Duce de Gramont (1856)
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(109) / 2017 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 8 December, 2017. Descarcări-38. Vizualizări-844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema sudului Basarabiei în documente diplomatice austriece (1856-1857)
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie al AŞM
Centenar Sfatul Ţării: 1917–2017Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale
2017. CHIȘINĂU, 2017. ISBN 978-9975-139-54-0.
Disponibil online 11 March, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema sudului Basarabiei în presa vremii (1856-1857)
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 6 / 2017 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 22 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sardinia şi chestiunea sudului Basarabiei (1856)
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn Memoriam Gheorghe Palade
Ediţia IV. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-901-8.
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 11

Conferința științifică internațională „Istoricul și istoria: Alexandru Boldur 130 de ani de la naștere, Leonid Boicu - 85 de ani de la naștere”
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(106) / 2016 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 14 October, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-1065
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferința științifică „98 de ani de la Unirea Basarabiei cu România”
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(105) / 2016 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 13 October, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitarea frontierei în Basarabia (1856-1857). Atitudinea Franţei şi Rusiei, reflectate în documente franceze
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie al AŞM
COHORTA
Nr. 1-2 / 2016 / ISSN 1857-0100
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documente referitoare la Basarabia în Arhiva de Politică Externă de la Paris (1856-1857)
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie al AŞM
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 26. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 27 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Franța, Rusia și chestiunea sudului Basarabiei (1856-1857)
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 4(108) / 2016 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 27 March, 2017. Descarcări-45. Vizualizări-927
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preliminarii diplomatice în chestiunea sudului Basarabiei (decembrie 1855 - februarie 1856)
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-774-8.
Disponibil online 3 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preliminarii diplomatice în chestiunea sudului Basarabiei: decembrie 1855 – februarie 1856
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(100) / 2016 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 27 April, 2017. Descarcări-24. Vizualizări-929
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema Basarabiei în corespondenţa dintre contele Walewski şi Charles Auguste de Morny. documente inedite 1856-1857
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 5 / 2016 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 22 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema Basarabiei reflectată în rapoartele ambasadorului francez la Petersburg Charles Auguste de Morny (1856-1857)
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie al AŞM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(25) / 2016 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 31 December, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-1016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala de vară „Provocările istoriei ca ştiință şi disciplină de învățămвnt la începutul mileniului III”, Zalău, 4-9 iulie 2016
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(107) / 2016 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 17 January, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simpozionul științifico-metodic „Unirea Principatelor Române (1859) - eveniment istoric cu impact național și European”
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(105) / 2016 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 13 October, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 10

Conferința științifică „Unirea Basarabiei cu România la 27 martie 1918”
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(101) / 2015 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 21 January, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferința științifică „Unirea principatelor române și ecourile sale în Basarabia”, 23 ianuarie 2015
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(101) / 2015 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 21 January, 2016. Descarcări-34. Vizualizări-1123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Congresul de pace de la Paris din 1856. Raporturile franco-ruse şi problema românească
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie al AŞM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(24) / 2015 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 12 October, 2016. Descarcări-37. Vizualizări-1480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul problemei românești în cadrul negocierilor franco-ruse 1855-1856
Sclifos Eugen-Tudor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 4. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema Basarabiei în raporturile franco-britanice după războiul Crimeii (1856)
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(38) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-36. Vizualizări-908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema Basarabiei reflectată în presa bucureşteană. Ziarele Moldova şi Seara 1915
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 4 / 2015 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema Basarabiei reflectată în rapoartele ambasadorului francez la Petersburg Charles Auguste de Morny
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie al AŞM
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.
Ediția 25. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-87-007-8.
Disponibil online 29 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sosirea misiunii militare conduse de generalul Henri Mathias Berthelot în România în 1916: reacţii şi atitudini
Sclifos Eugen-Tudor
COHORTA
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-0100
Disponibil online 12 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sudul Basarabiei 1856-1857 – problemă europeană
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia II. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-774-8.
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vizita familiei imperiale ruse la Constanța. 1/14 iunie 1914. reacții și atitudini în presa românească și cea străină
Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(102) / 2015 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 21 January, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 59