IBN
Закрыть
Danilov Anatolie
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 4

Aspecte hematologice utilizând turta din miez de nucă în hrana tineretului porcin de prăsilă
Danilov Anatolie , Donica Ion
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capacitățile combinative a liniilor de suine de rasa Yorkshire în diverse combinații
Donică Iov , Danilov Anatolie
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări privind efectul utilizării turtei din miez de nucă în hrana tineretului porcin de prăsilă
Danilov Anatolie , Donică Iov
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nivelul indicilor de reproducție și capacitățile combinative a vierilor din liniile de suine de rasa Landrace
Donică Iov , Danilov Anatolie
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Cercetări privind digestibilitatea substanțelor nutritive prin intermediul utilizării în alimentația tineretului porcin a concentratului proteic din pene
Danilov Anatolie , Donica Ion
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Cercetări privind influiența concentratului proteic de pene asupra consumului de hrană și productivitatea tineretului porcin de prăsilă
Danilov Anatolie , Donică Iov
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Effectiveness of usage of cake obtained from grape seeds in the food of pigs for fattening
Danilov Anatolie , Donică Iov , Coşman Sergiu , Savca Dinu
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2). 2018. Chişinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-302-3.
Disponibil online 21 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Cercetări privind hrănirea purceilor sugari cu amestec de obişnuire
Danilov Anatolie , Donica Ilie
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul utilizării aditivilor furajeri în raţiile hibrizilor de suine
Danilov Anatolie1 , Caisîn Larisa2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-89-029-8.
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование кормовых добавок Прaймикс-Форсил и Витакорм Рео при выращивании свинoк
Данилов А.1 , Доника Илие1 , Кайсын Лариса2
1 Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 4 February, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Eficacitatea hrănirii purceilor sugari cu amestec de obișnuire
Danilov Anatolie , Donica Ion
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 1. 2015. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3054-5-7.
Disponibil online 10 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folosirea aditivilor pronutriţionali în raţiile scrofiţelor de prăsilă
Caisîn Larisa1 , Danilov Anatolie2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Land – price determinants in Moldavian real estate market
Dragan Tudor1 , Danilov Anatolie1 , Danilov Iurie1 , Racul Iulian2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 L'università commerciale Luigi Bocconi
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea transformatei fourier în procesarea semnalului vocal
Dubineanschi Vladimir , Danilov Anatolie , Danilov Iurie
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Особенности выращивания лесных культур ели обыкновенной в Молдове.
Данилов А.
Институт исследований и управления лесным хозяйством
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2(0) / 2010 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 23 September, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15