IBN
Закрыть
Ivanov Constantin
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 3.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 9
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 3

„Luiza Textoris” – de la zborul oniric la explorarea abisalului inconștient
Ivanov Constantin
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Philologia
Nr. 2(320) / 2023 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 21 August, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avatarele cenzurii și condiția umană într-o societate post-utopică
Ivanov Constantin
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Philologia
Nr. 1(319) / 2023 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 1 May, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proza onirică. Universul imaginar și miza receptării
Ivanov Constantin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiință și educație: noi abordări și perspective
Ediția 25 vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-787-2.
Disponibil online 23 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Reprezentări și consecințe ale răului moral în romanul Cenușă rece, de Mihaela Perciun
Ivanov Constantin
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 2(317) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 August, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentări tragicomice în romanul „Măștile lui Brejnev” de Nicolae Spătaru
Ivanov Constantin
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1(316) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-28. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Representations of Evil in the Novels Miss Christina, The Snake and Isabel and the Devil’s Waters by Mircea Eliade
Ivanov Constantin
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Studia Universitatis Babeș-Bolyai Philologia
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1220-0484 / ISSNe 2065-9652
Disponibil online 20 March, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Considerații asupra cercetării literare din perspectiva arhetipologiei
Ivanov Constantin
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hybris-ul dezumanizării și distopii ale postumanului în romanele lui Savatie Baștovoi
Ivanov Constantin
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconstituirea dramei copilăriei din perioada deportărilor în filmul „Siberia din oase” al Leontinei Vatamanu
Ivanov Nadejda , Ivanov Constantin
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Arta
Nr. 2(AAV) / 2020 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Representations of the playful evil in Romanian literature
Ivanov Constantin
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Literature
Ediția a 7-a, Lite. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 12 October, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentări și interpretări ale răului în mitologia cosmogonică românească
Ivanov Constantin
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The ideological expression of evil in the novel „Trei ceasuri în iad” by Antonie Plămădeală
Ivanov Constantin
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 21 / 2020 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 12 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Considerații asupra conceptului de „arhetip”
Ivanov Constantin
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 30 April, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea unui Diavol personal în „Isabel și apele diavolului” de Mircea Eliade
Ivanov Constantin
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-67-6.
Disponibil online 16 July, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Expresia răului în poezia lui Andrei Țurcanu
Ivanov Constantin
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 1 December, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numiri eufemistice ale răului în opera Crengiană
Ivanov Constantin
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema răului în scrierile areopagitice
Ivanov Constantin
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 July, 2018. Descarcări-63. Vizualizări-868
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Supranumiri ale răului: forme şi devenire în opera crengiană
Ivanov Constantin
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 10 May, 2018. Descarcări-24. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termeni ce marchează uneltirea răului faptic în opera Crengiană
Ivanov Constantin
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-46-1.
Disponibil online 12 July, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 8

Arhetipul răului în povestea „Dănilă Prepeleac” şi „Povestea lui Stan Păţitul” de Ion Creangă
Ivanov Constantin
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(293-294) / 2017 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-33. Vizualizări-985
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhetipul răului în povestea „Ivan Turbincă” de Ion Creangă
Ivanov Constantin
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-39. Vizualizări-923
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea arhetipală a răului în opera crengiană
Ivanov Constantin
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 7, R. 2017. Bălți, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea spiritului răuvoitor în povestea Dănilă Prepeleac de Ion Creangă
Ivanov Constantin
Institutul de Filologie al AŞM
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(35) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 29 June, 2017. Descarcări-30. Vizualizări-1361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logica limbajului religios și exprimarea libertății
Ivanov Constantin
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(175) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 February, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentări arhetipale ale răului în creația crengiană
Ivanov Constantin
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 September, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spaţiile damnate şi semnificaţia lor în Povestea lui Stan Păţitul şi în povestea Ivan Turbincă de Ion Creangă
Ivanov Constantin
Institutul de Filologie al AŞM
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(37) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-49. Vizualizări-910
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spaţiile damnate şi semnificaţia lor în povestea „Dănilă Prepeleac” de Ion Creangă
Ivanov Constantin
Institutul de Filologie al AŞM
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(36) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-987
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Termeni fotografici care au la bază antroponime
Ivanov Constantin
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(287-288) / 2016 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 January, 2017. Descarcări-39. Vizualizări-915
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Imaginea Diavolului în Serile în cătunul de lângă Dikanka de N. Gogol
Ivanov Constantin
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(281-282) / 2015 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 25 December, 2015. Descarcări-40. Vizualizări-883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Eufemizarea cuvântului „diavol” în limba română
Ivanov Constantin
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(275) / 2014 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 May, 2015. Descarcări-23. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 30 of 30