IBN
Закрыть
Diaconu Luminiţa
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 21.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15

2023 - 1

The multicultural communication and its influence on the international tourism industry
Diaconu Luminiţa
Academy of Economic Studies of Moldova
Multilingvism și Interculturalitate în Contextul Globalizării
Ediția 3. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-147-83-5 (PDF).
Disponibil online 2 April, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

The benefits of multilingualism in education luminita diaconu, university lecturer
Diaconu Luminiţa
Academy of Economic Studies of Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 12 May, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of multilingualism on teaching modern languages: benefits, value and outcomes
Diaconu Luminiţa
Academy of Economic Studies of Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 12 May, 2022. Descarcări-43. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretical approaches regarding the determination of the framework of legal reports on environmental protection via the framework of the regulatory instruments used in environmental law
Diaconu Luminiţa
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 26-a rezumate. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-93-9.
Disponibil online 30 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Multilingualism as a modern Approach in teaching foreign languages
Diaconu Luminiţa
Academia de Studii Economice din Moldova
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 7. 2021. Bălţi. ISBN 978-9975-46-539-7.
Disponibil online 3 February, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multilingualism: Perspectives, Benefits and Challenges
Diaconu Luminiţa
Academy of Economic Studies of Moldova
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. I. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-271-9.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Multilingualism and the Problem of Cultural Misunderstanding in Teaching Foreign Languages
Diaconu Luminiţa
Academy of Economic Studies of Moldova
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul I. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-255-9.
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multilingualism as a new approach in teaching modern languages
Diaconu Luminiţa
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Problem of Interculturalism and Multilingualism in Teaching Modern Languages, Different Approaches
Diaconu Luminiţa
Academy of Economic Studies of Moldova
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 6. 2020. Bălţi. ISBN 878-9975-3382-8-8.
Disponibil online 17 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Multilingual approach and the problem of cultural misunderstanding in teaching foreign languages
Diaconu Luminiţa
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-931
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Problem of Intercultural Misunderstanding in Teaching Foreign Languages
Diaconu Luminiţa
Academy of Economic Studies of Moldova
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 5. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-6-1.
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Multilingualism as a Contemporary Trend in Teaching Modern Languages
Diaconu Luminiţa
Academy of Economic Studies of Moldova
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 4. 2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3225-9-1.
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Multilingualism and the multilingual pedagogical approach as an important tool for the European integration
Diaconu Luminiţa
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-899-4.
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multilingualism As A Contemporary Phenomenon; Its Potential for Teachers And Learners
Diaconu Luminiţa
Academy of Economic Studies of Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 7 / 2017 / ISSN - / ISSNe 2537-6187
Disponibil online 16 May, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Noi tendinţe de evaluare a performanţelor studenţilor la limba engleză în cadrul sistemului de învăţământ superior
Diaconu Luminiţa
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-836-9.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plurilingvismul ca o noua tendinta in predarea limbilor moderne in Republica Moldova
Diaconu Luminiţa
Academia de Studii Economice din Moldova
Probleme moderne de dezvoltare ale Uniunii Europene şi relaţiile dintre Republica Moldova şi UE
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-3005-4-4.
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poziţionări lingvo-didactice de dezvoltare a competenţelor comunicative în cadrul cursului universitar de limbă străină
Diaconu Luminiţa
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-836-9.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Consideraţii metodologice de dezvoltare a competenţelor comunicative în cadrul cursului universitar de limbă străină
Grozav Parascovia , Diaconu Luminiţa
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-1166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre modalităţile de sporire a calităţii ofertei educaţionale ca factor de creştere a atractivităţii catedrei şi a imaginii ASEM
Diaconu Luminiţa , Panainte Lidia
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meeting the challenge of bringing variety into the business English classroom – principled eclecticism
Mamaliga Cristina , Diaconu Luminiţa
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de evaluare a performanţelor studenţilor la limba engleză în cadrul sistemului de învăţământ superior
Diaconu Luminiţa , Mămăligă Alla
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Consideraţii metodologice de dezvoltare a competenţelor comunicative in cadrul cursului universitar de limba străină
Diaconu Luminiţa12
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 2. 2014. Комрат. .
Disponibil online 21 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Competenţa comunicativă şi oportunităţile de învăţare: o abordare interacţionistă
Diaconu Luminiţa
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-852
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinări psihopedagogice ale abordării comunicative în predarea limbii engleze
Diaconu Luminiţa
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 24 of 24