IBN
Закрыть
Butnaru Daniela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
ResearcherID

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2023 - 2

Pe când Prutul nu era hotar. Mărturii toponimice ale unității românilor
Butnaru Daniela
Institutul de Filologie Română „Al.Philippide”, Iaşi
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-7-7.
Disponibil online 11 July, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viorica RĂILEANU. Tipologia numelui de familie: semantică și structură. Chișinău: Editura UNU, 2022. 199 p.
Butnaru Daniela
Institutul de Filologie Română „Al.Philippide”, Iaşi
Philologia
Nr. 2(320) / 2023 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 21 August, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Oral /vs/ scris în toponimie
Butnaru Daniela
Institutul de Filologie Română „Al.Philippide”, Iaşi
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 9 April, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Probleme lexicografice în redactarea Dicţionarului toponimic al bazinului hidrografic al Neamţului
Butnaru Daniela
Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajuluiMaterialele colocviului comemorativ international consacrat aniversării a 65-a de la naşterea profesorului Mircea Ioniţă
2006. Bălţi. ISBN 978-9975-50-014-2 .
Disponibil online 23 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4