IBN
Закрыть
Podborschi Valeriu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 5.
Teze/Rezumate în culegeri - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 5

2023 - 1

The Romanian Inventors in Exile, Traian Vuia, Gogu Constantinescu, Henri Coanda, in the Sights of the Communist Security
Salcă Horia1 , Podborschi Valeriu2
1 INTI International University,
2 Technical University of Moldova
Intellectus
Nr. 2 / 2023 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Design concept “accesorii de bucatarie pentru orbi”
Autor Nou , Autor Nou , Podborschi Valeriu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Innovation and Creative Education for Youth
Ediția 5. 2021. Suceava, România. ISBN 978-606-8992-18-1.
Disponibil online 29 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Design concept “electromobil pentru persoane cu disabilități”
Autor Nou , Podborschi Valeriu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Innovation and Creative Education for Youth
Ediția 5. 2021. Suceava, România. ISBN 978-606-8992-18-1.
Disponibil online 29 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Design concept “jucărie cinetică pentru copii”
Autor Nou , Podborschi Valeriu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Innovation and Creative Education for Youth
Ediția 5. 2021. Suceava, România. ISBN 978-606-8992-18-1.
Disponibil online 29 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Design concept “mobilier urban”
Autor Nou , Podborschi Valeriu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Innovation and Creative Education for Youth
Ediția 5. 2021. Suceava, România. ISBN 978-606-8992-18-1.
Disponibil online 29 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Design concept “stație transport public cu pasarela”
Autor Nou , Podborschi Valeriu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Innovation and Creative Education for Youth
Ediția 5. 2021. Suceava, România. ISBN 978-606-8992-18-1.
Disponibil online 29 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Design-concept "automobil urban"
Țăruş Mihai , Podborschi Valeriu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 29 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locuinţa modulară între estetic, funcţionalitate şi aplicarea noilor tehnologii
Ghirghilijiu Ana , Podborschi Valeriu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 29 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8