IBN
Закрыть
Bîclea Diana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 16.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 8
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 14
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 2

Perturbation of singular integral operators with piecewise continuous coefficients
Neagu Vasile1 , Bîclea Diana2
1 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
2 Lucian Blaga University Sibiu
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(16) / 2023 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea tehnologiilor informaționale la rezolvarea unor probleme de matematică (probleme de mișcare)
Bîclea Diana
Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea I. 2023. Cahul. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 11 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Extension of linear operators with applications
Neagu Vasile1 , Bîclea Diana2
1 Moldova State University,
2 Lucian Blaga University Sibiu
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(14) / 2022 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 24 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu comparativ a securității cibernetice în instruirea online
Bîclea Diana1 , Ticau Tudor2
1 Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 October, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vectors and eigenvalues when calculating the dipole strength
Bîclea Diana
Lucian Blaga University Sibiu
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-074-6.
Disponibil online 20 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Application of algebraic properties of matrix to the study of normal modes of vibration in molecules
Bîclea Diana12
1 Lucian Blaga University Sibiu,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte importante ale utilizării instrumentelor digitale moderne ale pachetului Gsuite în formarea și dezvoltarea competențelor profesionale
Eremia Anna1 , Bîclea Diana2
1 Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(14) / 2021 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 26 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Ecuații vectoriale și importanța studierii lor
Bîclea Diana
Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Aspecte ale fenomenului de chiralitate descrise cu noțiuni matematice
Bîclea Diana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Eficiența utilizării TIC în procesul instructiv la disciplina limba și literatura română
Bîclea Diana1 , Şeighiț Rodica2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Gimnaziul ”Mircea cel Bătrân” din s. Moscovei, raionul Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(7) / 2018 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-866
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea soft-ului geogebra la asimilarea noțiunilor de bază din geometria în spațiu
Bîclea Diana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-902
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Algebre echivalente de operatori integrali singulari. Criterii noetheriene
Neagu Vasile1 , Bîclea Diana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 24 August, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea metodelor teoriei grafurilor la planificarea proiectelor
Bîclea Diana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2017. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-026-8.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asupra unor metode de separare a rădăcinilor reale ale ecuațiilor algebrice
Bîclea Diana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crearea testelor de evaluare la limba română  cu software hotpotatoes
Bîclea Diana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 22 January, 2018. Descarcări-70. Vizualizări-858
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criterii noetheriene pentru unele ecuații singulare cu conjugare complexă
Bîclea Diana1 , Neagu Vasile2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(4) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 2 September, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planning the stages of a license (bachelor) / master thesis with classical methods of graph theory
Bîclea Diana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(2) / 2017 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 24 March, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-885
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Metodele clasice de determinare a drumului optim într-un graf
Bîclea Diana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2016. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-012-1.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Utilizarea tehnologiilor informaționale la evaluarea cunoștintelor
Bîclea Diana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova
2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-001-5.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Aspecte ale interdependenței dintre algoritmizarea matematica și informatica.
Bîclea Diana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 10 / 2014 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 20 October, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea TIC în modelele inovaţionale de instruire universitară
Popovici Ilona , Bîclea Diana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superior
Vol.2. 2014. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-92-5.
Disponibil online 25 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind studierea limbajelor de programare în învăţământul superior
Bîclea Diana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superior
Vol.2. 2014. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-92-5.
Disponibil online 24 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Condiţii noetheriene pentru operatorii din algebra ∑ (cazul conturului închis)
Bîclea Diana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 8 / 2012 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operatorul integral singular cu nucleul cauchy în cazul conturului nemărginit. Formulele sohotski-plemely
Bîclea Diana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Volumul II. 2012. Cahul. ISBN 978-9975-914-75-8.
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programarea generică în C++. Biblioteca STL
Bîclea Diana , Ghimpu Alexandru
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Volumul II. 2012. Cahul. ISBN 978-9975-914-75-8.
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Curbe remarcabile. Cicloida
Bîclea Diana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Volumul II. 2011. Cahul. ISBN 978-9975-914-56-7.
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Metode iterative de determinare a valorilor şi vectorilor proprii a unei matrice
Bîclea Diana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.2. 2010. Cahul. ISBN 978-9975-914-28-4.
Disponibil online 11 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 27 of 27