IBN
Закрыть
Gîrbu Ecaterina
Cuvinte-cheie (130): Vladimir Ciolac (5), psalm (5), text (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 9
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2023 - 3

Paradigme compoziționale, structurale și stilistice în suita pentru marimba și șase contrabași Rural sketches de Igor Iachimciuc
Gîrbu Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2023. Chişinău. ISBN 979-0-3481-0105-7.
Disponibil online 23 June, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul pandemiei Covid-19 asupra domeniului muzicii academice
Gîrbu Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Intellectus
Nr. 1 / 2023 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 July, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale creației compozitorului Oleg Negruța
Trocinel Daniela , Gîrbu Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Democrația și educația prin cultură – repere ale integrării europene
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3597-6-4 (PDF).
Disponibil online 31 May, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Igor Iachimciuc și paradigma folclorică a creației sale componistice
Bunea Diana , Gîrbu Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2022. Chişinău. .
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reactualizarea imnului Ave verum corpus de V. Ciolac din perspectiva continuității tradițiilor laicizării muzicii religioase catolice
Gîrbu Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-68-465-1.
Disponibil online 31 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Ciclul pentru pian Iluzii de Vladimir Ciolac: aspectul compozițional
Gîrbu Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(39) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 16 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Creaţiile cu tematică religioasă ale lui Vladimir Ciolac în literatura muzicologică din Republica Moldova
Gîrbu Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(34) / 2019 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evidențierea aspectului compozițional în Dialoguri de V. Ciolac
Gîrbu Ecaterina , Trocinel Daniela
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a V-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-68-377-7.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții asupra semanticii tonale in requiem de Vladimir Ciolac
Gîrbu Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Rezumate. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-68-371-5.
Disponibil online 10 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Ciclul pentru pian Iluzii de Vladimir Ciolac: aspectul compozițional
Gîrbu Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a IV-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3119-1-5.
Disponibil online 3 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Abordarea contemporană a colindei în piesa pentru orchestra de coarde Рождественская ночь (Noapte de Crăciun) de V. Ciolac
Gîrbu Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(30) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lucrările cu tematica religioasă ale compozitorului Vladimir Ciolac în spaţiul sacral al creaţiei muzicale din Republica Moldova
Gîrbu Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a III-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3126-7-7.
Disponibil online 1 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur de Vladimir Ciolac sub aspect compoziţional
Gîrbu Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a II-a. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-4461-2-9.
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodele de abordare a secvenţei medievale Dies Irae – o mostră de imnografie creștină, în requiem de V. Ciolac
Gîrbu Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reactualizarea muzicii catolice în creaţia componistică autohtonă: Laudate Dominum de Vladimir Ciolac
Gîrbu Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(28) / 2016 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 21 January, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 7

Missa lui V. Ciolac: tradițiile genului ecleziastic în contemporaneitate
Gîrbu Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(26) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 5 January, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perpetuarea chipului maicii domnului în Stabat Mater de V. Ciolac
Gîrbu Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(24) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 30 September, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reactualizarea muzicii catolice în creaţia componistică autohtonă: Laudate Dominum de Vladimir Ciolac
Gîrbu Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția I-a. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-9617-6-9.
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconstruirea elementelor genurilor muzicii catolice în Miserere pentru cor feminin a cappella de V. Ciolac
Gîrbu Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Arta
Nr. 2(AAV) / 2015 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 13 July, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere semantice în magnificat de V. Ciolac
Gîrbu Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(26) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 5 January, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salve Regina de V. Ciolac — un exemplu contemporan de antifon marianic
Gîrbu Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(25) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 16 September, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradițiile muzicale ale barocului în REQUIEM de Vladimir Ciolac
Gîrbu Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată aniversării a 75 ani de învăţământ artistic din Republica Moldova
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 22 August, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Psalmul ca un model de gen în lucrarea orchestrală psalmodia de Vladimir Ciolac
Gîrbu Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(23) / 2014 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-841
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tematica mariologică reflectată în creaţia Ave Maria de V. Ciolac
Gîrbu Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 27 June, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Particularităţi stilistice în psalmodia pentru orchestră de Vladimir Ciolac
Gîrbu Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(20) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 19 May, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Culegerea melodii populare moldoveneşti de carol miculi ca model de tratare a folclorului la începuturile componisticii moldoveneşti
Bunea Diana , Gîrbu Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 4(17) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-32. Vizualizări-1033
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 26 of 26