IBN
Закрыть
Beţivu Ala
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 23.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19

2022 - 3

Analiza rezultatelor financiare în entitatea SC ”Climăuțanul – Agro” SRL și direcțiile de sporire a lor
Bujor Tatiana1 , Beţivu Ala2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 8. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3526-4-2..
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele politicii fiscale a statului
Beţivu Ala1 , Bujor Tatiana2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 8. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3526-4-2..
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-22. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicarea băncilor comerciale în creditarea și finanțarea sectorului agrar
Mardari Liliana1 , Beţivu Ala1 , Mateoc-Sîrb Nicoleta2 , Puțuntean Nina1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României"
Competitiveness and sustainable development
Editia 4. 2022. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-872-6 (PDF).
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Abordări și metode de evaluare a întreprinderii
Beţivu Ala , Bujor Tatiana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 7. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-168-0..
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-56. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluare eficienței proiectelor de investiții
Beţivu Ala , Bujor Tatiana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 7. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-168-0..
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica agricolă comună: post 2020
Bujor Tatiana , Beţivu Ala
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 7. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-168-0..
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții asupra politicii agricole comune și mediu
Bujor Tatiana1 , Şuşu-Ţurcan Aurelia2 , Beţivu Ala1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration4th International Conference
Ediția 4, Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-0-3.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-26. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Aspecte teoretico-metodologice ale dezvoltării durabile în spațiul rural
Bujor Tatiana , Bujor Igor , Beţivu Ala
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea atractivităţii investiţionale ȋn agricultură
Beţivu Ala , Bujor Tatiana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Surse şi metode de finanţare a investiţiilor
Beţivu Ala , Bujor Tatiana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-95. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UE-China: cooperare în domeniul politicii de dezvoltare regională
Bujor Tatiana , Bujor Igor , Beţivu Ala
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Emergența societății de servicii în gândirea și practica economică
Beţivu Ala , Betivu Danaia
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea asigurării turiștilor
Beţivu Ala
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția 5, Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-6-5.
Disponibil online 28 June, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Formarea preţului la ouă în întreprindere
Beţivu Ala , Beda Oxana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-34. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de diagnostic al crizei financiare la întreprindere care sunt utilizate pe plan internaţional şi care sunt posibilităţile de aplicate a acestora pe plan naţional
Beţivu Ala
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииIV Национальная научно - практическая конференция
Ediția 4, Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83084-3.
Disponibil online 10 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ценовая политика предприятия в современных условиях
Беда Оксана , Бециву Алла
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииIV Национальная научно - практическая конференция
Ediția 4, Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83084-3.
Disponibil online 11 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-1979
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Aplicarea metodelor patrimoniale pentru evaluarea intreprinderii
Beţivu Ala
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-34. Vizualizări-732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Barierele şi premisele implimentării sistemului de pensii private în Republica Moldova
Beţivu Ala
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale
VIII. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-117-41-8.
Disponibil online 20 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etapele embrionare de dezvoltare a pensiilor private îN Republica Moldova
Beţivu Ala
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale
VIII. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-117-41-8.
Disponibil online 20 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Необходимость и значение внедрения частной пенсионной системы в Республике Молдова
Бециву Алла
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

O comparaţie succintă a sistemului de impozitare din Republica Moldova cu unele ţări din cadrul U.E.
Beţivu Ala
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Dezvoltarea economică a spaţiului rural prin contribuţia sectorului agrar
Beţivu Ala , Sârbu Olga
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-1036
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa investiţiilor şi subvenţilor pentru sectorul agrar
Beţivu Ala , Sârbu Olga
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-947
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Căile de sporire a eficienţii investiţiilor capitale în agricultură
Beţivu Ala
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie. Lucrări ştiinţifice
Vol. 25 (1). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-193-7.
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa politicii fiscale la etapa actuală
Beţivu Ala
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie. Lucrări ştiinţifice
Vol. 25 (1). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-193-7.
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 25 of 25